Minderbroeders

Kerk van de Minderbroeders

In het centrum van Bolsward staat een indrukwekkende kerkruïne, zichtbaar gerestaureerd en geconserveerd. Op de dag dat wij er waren scheen de zon uitbundig en baadde het bouwwerk in het zomerse licht, de ingang van het kerkgebouw uitnodigend om binnen te gaan. Ook binnen een zee van licht tussen eeuwenoude gemetselde muren vanwege het glazen gewelf boven ons en door de gotische zuilen en ramen, waarin op sommige plaatsen het oorspronkelijke glas in lood herkenbaar was gemaakt.

De gerestaureerde en geconserveerde kerkruïne van de Broerekerk in Bolward

In de 13e eeuw na Christus is de Broerekerk gebouwd als kloosterkerk van de Minderbroeders behorende bij een klooster waar geleefd werd volgens de beginselen van Franciscus van Assisi temidden van de Friezen en van de stad Bolsward. Maar in 1578  is het klooster door de broeders verlaten waarop het is afgebroken, maar de kerk is blijven staan. Een bedehuis afbreken, dat doe je zomaar niet. Na de kerkhervorming onder invloed van Luther en Calvijn en om niet te vergeten Zwingli en Bullinger werd de kerk de plaats voor de eredienst voor de hervormde en gereformeerde broeders en zusters. Gedurende meerdere eeuwen zelfs, tot het jaar 1970 toen de protestant geënte kerkelijke gemeente van toen ervoor koos de Broerekerk niet langer meer te gebruiken en om elders naar een Godshuis te te gaan, bijvoorbeeld naar de indrukwekkende Martinikerk in Bolsward.

Gotische gewelven van de Broerekerk

Wat te doen met het leegstaande maar stadsbeeld bepalende kerkgebouw? Die vraag bleef tien jaar lang onbeantwoord. Totdat een uitslaande brand op 8 mei 1980 de vraag nadrukkelijk onder de aandacht bracht van het stadsbestuur van Bolsward. Het interieur en het dak van de kerk waren er niet meer maar de kerkmuren stonden fier overeind. Besloten werd de kerkmuren te laten staan en te restaureren, het gebouw een maatschappelijke en monumentale functie te geven met een stijlvolle overkapping onder glas waarmee de oorspronkelijke contouren van de kerk en het stadsgezicht bewaard zouden blijven. In 1986 is de kerk weer opengesteld voor de samenleving. De kloosterkerk (waarin je het woord close terughoort, gesloten) vrij toegankelijk om in en uit te gaan. Een plek in het Friese land ontdaan van alle opsmuk waar men gedurende de reformatie zo’n moeite mee had. Maar die wonderlijk genoeg de indruk van rust en stilte ademt. Zoals in de tijd van de Minderbroeders.

Kerk van Minderbroeders in alle eenvoud, en van protestante gelovigen
Zuidelijke buitenmuur van de Broerekerk in Bolsward

Toelichting:

‘Minderbroeders’ zijn verwant aan de levensopvattingen van Franciscus van Assisi. Leidraad is de ‘mindere’ zoals door Franciscus omschreven: ‘In armoede en deemoed de Heer dienen’. Het gaat er om zelf in soberheid te leven, zich niet te profileren in het hebben; bescheiden te zijn: alle goeds komt immers van God; dienend aanwezig te zijn: vooral bij de marginalen en de kwetsbaren, in verschillende betekenissen. ‘De regel en het leven van de mindere broeders is dit: het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus onderhouden en leven in gehoorzaamheid, zonder eigendom en in ongehuwd leven’ (Citaat uit de Regel van 1223)

Lees meer over de Minderbroeders door hier te klikken