Gorinchem

Van Zomerenlaan Gorinchem

Sloop Van Zomerenlaan Gorinchem, maart 2020

Het stond al een tijd in de planning, de sloop van de huizen aan de Van Zomerenlaan in Gorinchem als onderdeel van stadsvernieuwing. Een gezegde leert dat ‘van uitstel afstel komt’ en even leek het daarop uit te lopen. Eerst was er de economische crisis die de woningstichting belette om tot nieuwbouw over te gaan, toen waren er de bewoners die graag in de huizen wilden blijven wonen en bezwaar aantekenden, toen duurde het een tijd voordat de sloopvergunningen rond kwamen omwille van procedurele verwikkelingen, en toen er groen licht werd gegeven om te beginnen met slopen bleken er onverwacht zeldzame vleermuizen te overwinteren in de leegstaande woningen. Maar inmiddels is het ervan gekomen, half februari zijn de slopers begonnen met hun werk.

Dakpannen Van Zomerenlaan Gorinchem

En dan is het mooi om te zien dat ‘slopen anno 2020’ niet betekent ‘de beuk erin en alles op één hoop’ maar huizen slopen houdt in ‘duurzaam en milieuvriendelijk slopen’ net als bij auto’s, schepen en vliegtuigen door het scheiden van materialen en het hergebruiken waardevolle materialen. Zoals op de foto’s te zien, beton op een hoop, hout apart op een stapel, dakpannen gesorteerd.

Daken Van Zomerenlaan Gorinchem
Muren Van Zomerenlaan Gorinchem

Tegelijk vroeg ik mij af hoe het is om te zien hoe je voormalige woning wordt gesloopt. Er zijn van die teksten die zeggen ‘In dit huis zijn we dit en zeggen we dat, doen we zus en dromen we zo, maken we wel en doen we niet …’ Maar hoe kijk je er tegenaan als ‘het tuinpad van je vader’ platgewalst wordt, het ‘raam met de geraniums’ van je moeder aan diggelen gaat, de deur die altijd open stond of waar een touwtje uit de brievenbus hing er met geweld uit wordt gebroken? Vreemd lijkt me dat, om je huis geruïneerd te zien worden, geen steen op de andere, in puin wat eens was je huis en je thuis.

Kozijnen Van Zomerenlaan Gorinchem

Voor zover ik aanneem hebben de bewoners van de Van Zomerenlaan zoals beloofd elders huisvesting aangeboden gekregen of gevonden. Sommigen zien ook uit naar de nieuwbouw die zij kunnen betrekken. Tegelijk zijn er de berichten van krottenwijken op de Griekse eilanden en ontheemden bij de Turkse grens en tentenkampen langs de treintunnel van Calais. Waar ontheemden een mensonwaardig bestaan lijden. Een schril contrast met deze woningen, een periode in stand gehouden omwille van een gesignaleerde zeldzame vleermuis onder de pannen …

Geef een reactie