Windmeter (4) • Afleesscherm

NASA Windsystem display

Na het monteren van de masttop-unit en het aanleggen van de bekabeling volgt het aansluiten van het display ofwel het afleesinstrument van het NASA windsystem. Daarop worden de relatieve windrichting en windsnelheid ten opzichte van de boot weergegeven. Bij het aansluiten van het scherm gaat het om het aansluiten van de voeding, te weten 12 volt gelijkspanning vanuit het boordnet. En de signaaldraad die de verbinding vormt tussen de mast-unit en het afleesscherm.

NASA Clipper windmeter afleesscherm
Het display van de NASA Clipper V2 windmeter

Aansluiten van het display

Het afleesscherm van de NASA Clipper V2 windmeter heeft een plaats, zichtbaar voor wie aan het roer zit. Daartoe is er bekabeling aangelegd vanaf het boordnet naar het display ofwel het afleesscherm. Dat wil zeggen 12 Volt gelijkstroom met een plus- en een minpool, en de signaaldraad vanuit de mast. Het gaat om een bescheiden stroomgebruiker, op de foto hieronder te zien aan de dunne draden. Maar de aansluitingen worden wel gezekerd aangesloten, op een schakelpaneel elders in de boot. Linksonder op de aansluitklem de voeding: rood is de plus, zwart is de min. Rechts de drie-aderige bundel welke naar het afleesinstrument gaat, een combinatie van voeding en signaal. Linksboven de drie-aderige bundel afkomstig van de mast-unit. Vanwaar het signaal windrichting en windsnelheid afkomstig is om weergegeven te worden op het scherm.

Originele handleiding zie hier

NASA Clipper V2 windmeter aansluiten
Het aansluiten van de NASA Clipper V2 windmeter
NASA Marine windrichting en windsnelheid
NASA windmeter: schijnbare windrichting en – windsnelheid

Lees hier meer

Disclaimer

Het bovenstaande is vanuit recreatieve intenties geschreven, zonder winstoogmerk of andere belangen. Garantie op goede werking en weergave apparatuur is daarbij niet aan de orde. Daarom vrijwaren wij ons van alle vormen van aansprakelijkheid bij gebruik van bovenstaande uitleg.

Geef een reactie