Windmeter (2) • mastunit uithouder

Mastunit uithouder

Met een uithouder wordt de mast-unit van het windsystem aan de mast gemonteerd. Deze uithouder als geheel heeft een hoek van 90°: een verticaal uiteinde om te monteren tegen de mast, een horizontaal uiteinde om de mast-unit aan te bevestigen. Zoals wij voor ogen hebben zal het ‘mastgedeelte’ in een horizontale positie komen te liggen. Dit vraagt dus een aanpassing. Het eenvoudigst is een rechte buis van 10 mm diameter. Maar daarmee komt de mastunit lager aan de mast. Daarom passen we originele uithouder aan.

Uithouder NASA mastunit
Uithouder NASA windmeter waarvan het uiteinde 90 graden omgezet moet worden

Uithouder doormidden

We gaan als volgt te werk: we gaan op zoek naar een metalen pijpje dat klemt in de inwendige diameter van de uithouder. We zagen de door NASA Instruments Ltd geleverde uithouder haaks door, steken het metalen pijpje gedeeltelijk in de ene helft van de uithouder, in combinatie met een 2 componentenlijm geschikt voor metalen, en vervolgens persen we de andere helft over het uitstekende metalen pijpje, eveneens in combinatie met lijm. De twee delen draaien we zodanig dat de gewenste stand wordt bereikt, beide uiteinden in een horizontaal vlak. Nadat de lijm is uitgehard schuiven we een stukje krimpkous over de zaagsnede, om het geheel af te dekken.

Aangepaste NASA uithouder
De uithouder doorgezaagd, en met een inwendig metalen pijpje en verlijmd weer verbonden in de gewenste positie
NASA Windsystem maststeun
NASA Windsystem maststeun

Zie hier meer

Disclaimer

Het bovenstaande is vanuit recreatieve intenties geschreven, zonder winstoogmerk of andere belangen. Garantie op goede werking en weergave apparatuur is daarbij niet aan de orde. Daarom vrijwaren wij ons van alle vormen van aansprakelijkheid bij gebruik van bovenstaande uitleg.

Geef een reactie