Van Amsterdam naar Gouda • Staande Mastroute

Staande Mastroute

De Staande Mastroute ofwel SMR loopt van het Zeeuwse en Zuid-Hollandse deltagebied via het IJsselmeer naar de monding van de Eems, en is bevaarbaar voor (zeil)schepen met staande masten en andere schepen met hoge opbouw vanwege de beweegbare bruggen in het het traject. In Amsterdam is er alleen een nachtelijke bediening vanwege de passage van spoorbruggen en tramlijnen. Andere bruggen zoals die in snelwegen hebben ook vaste bedieningstijden buiten de spitsuren. In principe is het mogelijk om in één etmaal van het Amsterdamse IJ naar de Volkeraksluizen te varen. Mits alle bruggen worden bediend en er op tijd wordt gevaren.

Opstappen in Amsterdam

Amsterdam CS
Amsterdam Centraal Station aan het IJ

Donker Amsterdam

Het zuidelijke gedeelte van de Staande Mastroute loopt van het Hollands Diep via Dordrecht, Gouda en Alphen aan den Rijn naar het IJ bij Amsterdam, en vandaar naar het IJsselmeer. Het noordelijke gedeelte loopt vanaf het IJsselmeer via Lemmer, Leeuwarden en Groningen naar Delfzijl naar de Eemsmonding. Op de route bevinden zich spoorbruggen en bruggen waarmee snelwegen het vaarwater oversteken. De brugbedienigstijden zijn daarbij afgestemd op de spitsuren en de volgens schema rijdende treinen. De doorvaart door Amsterdam vindt plaats in de nacht, mede vanwege de tramlijnen over de bruggen. Wij voeren recent een gedeelte van de SMR van het IJ naar het Haringvliet.

Staande Mastroute
We maken ons klaar voor de nachtelijke doorvaart door Amsterdam

Varen en slapen

Wanneer zich geen oponthoud is het mogelijk om in 24 uur van het Amsterdamse IJ naar de Volkeraksluizen bij Willemstad te varen. Waarbij zich voordoet dat niet alle bruggen direct worden bediend. Wel in Amsterdam, varende in konvooi, maar voor het overige deel van de SMR gelden de reguliere bedieningstijden van de bruggen, zoals op de Haarlemmer Ringvaart. Dit zijn goede gelegenheden om een uur of langer te rusten. Door bijvoorbeeld de wekker te zetten of de VHF stand-by te laten staan.

Nieuwe Meersluis
Nachtelijke schutting Nieuwe Meersluis Amsterdam
19.00 Aan boord
01:30 Vertrek Westerkanaal Amsterdam
02:45 Schutten Nieuwe Meersluis
03:30 Wachten Schipholdraaibrug
05:15 Passeren Schipholdraaibrug
07:00 Wachten Leimuiderbrug
09:00 Passeren Leimuiderbrug
11:00 Passeren Gouwesluisbrug
11:30 Passeren Hefbrug Boskoop
12:20 Passeren Spoorbrug Gouda
12:30 Van boord

Hefbruggen in de Gouwe

Bij het verlaten van de Oude Rijn bij Alphen aan de Rijn komen we aan op de Gouwe, leidend naar de Hollandse IJssel. Over de Gouwe liggen drie markante hefbruggen uit de jaren dertig: de hefbruggen Gouwesluis, Boskoop  en Waddinxveen. Door deze bruggen werd in de jaren dertig van de vorige eeuw de vaarverbinding tussen Rotterdam en Amsterdam verbeterd. Waar wij hier dus ook gebruik van maken. Direct na hefbrug Gouwesluis bevindt zich nog een spoorbrug die geopend dient te worden. De hefbruggen hebben een beperkte doorvaarthoogte van 24 meter, als gevolg van het gehesen brugdek. Maar ruim genoeg voor vrijwel alle scheepvaart.

Hefbrug
Hefbrug Gouwesluis bij Alphen aan de Rijn

Varen en slapen

Wij voeren het traject vanaf Amsterdamse richting het zuiden. De doorvaart door Amsterdam vindt in de nacht plaats, zodat het dagelijks verkeer en openbaar vervoer door kan gaan. Met meerdere schepen wordt er in konvooi gevaren, zodat in één brugopening alle schepen de brug kan passeren. Om half twee ‘s nachts passeerden we de Singelgracht Spoorbrug in Amsterdam, rond drie uur ‘s nachts bereiken we de Haarlemmer Ringvaart waar we afmeren vanwege nachtelijke werkzaamheden. Even slapen. Om zeven uur komen we aan bij de Leimuiderbrug, daar kunnen we twee uur slapen vanwege de ochtendspits. Even voor half één in de middag passeren we de spoorbrug bij Gouda, rond zeven uur s’avonds komt het jacht aan bij de Spoorbrug over bij Dordrecht.

Leimuiden
In konvooi varende over de Haarlemmer Ringvaart, hier de passage van de Leimuiderbrug in de N209

Afstappen in Gouda

Treinstation Gouda
Treinstation Gouda, met op de achtergrond het stadhuis van Gouda, het ‘Huis van de stad’ met stroopwafelmotief. Hier stappen wij af

Dit bericht heeft één reactie

Geef een reactie