GOED ZEEMANSCHAP

Zeemanschap. Het vakmanschap van de varende op zee- en binnenwater. Het deskundig omgaan met schip, uitrusting, belading, de omgeving en invloeden. Een woord dat ook gebruikt wordt in het BinnenvaartPolitieReglement. In artikel 1.04 van het BPR staat ‘De schipper moet in het belang van de veiligheid of de goede orde van de scheepvaart, voor zover dit door de bijzondere omstandigheden waarin het schip of het samenstel zich bevindt is geboden, volgens goede zeemanschap afwijken van de bepalingen van dit reglement.’ Goed zeemanschap leert in beginsel het naleven van de regels maar gebied ook ruimte om daarvan af te wijken waar wenselijk. Tot het zeemanschap behoort het maritieme inzicht in water en wind en zon en zee. Meteorologie, astronomie, de maan, getijden en golven. Het benutten van alle middelen en mogelijkheden die de varenden ter beschikking staan. Samengevat in Goed Zeemanschap.

VAARREGLEMENTEN

Ga naar Binnenvaartpolitiereglement BPR

Ga naar Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee (INT)

NAVIGATIE

Calculator

Casio fx-82MS

Navigeren op kompas

Klik op foto

Navigeren met sextant

Klik op foto

Astronomische navigatie

Klik op foto

Creatief navigeren

Klik op foto

GETIJDEN EN JAARGETIJDEN

Middernachtzon en Poolnacht

Klik op foto

Warme en koude Golfstromen

Klik op foto

Eb en vloed

Klik op foto

Splitsen en knopen

Klik op foto
Sluit Menu