Zeemanschap

Zeemanschap. Het vakmanschap van de varende op zee- en binnenwater. Het deskundig omgaan met schip, uitrusting, belading, de omgeving en invloeden. Een woord dat ook gebruikt wordt in het BinnenvaartPolitieReglement. In artikel 1.04 van het BPR staat ‘De schipper moet in het belang van de veiligheid of de goede orde van de scheepvaart, voor zover dit door de bijzondere omstandigheden waarin het schip of het samenstel zich bevindt is geboden, volgens goede zeemanschap afwijken van de bepalingen van dit reglement.’ Goed zeemanschap leert in beginsel het naleven van de regels maar gebied ook ruimte om daarvan af te wijken waar wenselijk. Tot het zeemanschap behoort het maritieme inzicht in water en wind en zon en zee. Meteorologie, astronomie, de maan, getijden en golven. Het benutten van alle middelen en mogelijkheden die de varenden ter beschikking staan. Zeemanschap.

Ga naar Binnenvaartpolitiereglement BPR

Ga naar Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee (INT)

Ons professioneel zeevaartsextant fabricaat Freiberger, een belangrijk hoekmeetinstrument te gebruiken bij de astronomische navigatie.
Cardanisch opgehangen vloeistofkompas. De Cardanische ophanging zorgt dat het instrument zoveel mogelijk vlak blijft ook bij een beweeglijk schip, de kompasvloeistof zorgt voor demping van de kompasroos.
Een peillood, bestaande uit een loden gewicht, een polyester lijn met merktekens en een potje vet. Onder het peillood bevindt zich een holte waar wat vet in gedaan kan worden. Waaraan de zeeman de bodem van het water af kon lezen of ruiken. Zand, schelpen, modder of algen …
Sluit Menu