Windvaan Elektrische Stuurautomaat (11) WES

Windvaan Elektrische Stuurautomaat (WES)

Principe van de Windvaan-Elektrische stuurautomaat

Werking

Een goed moment om een overzicht te maken van de principiële werking van de ‘Windvaan-Elektrische Stuurautomaat’, afgekort WES. Het schema toont een bovenaanzicht van een willekeurig kajuitzeiljacht met een doorgestoken roer en een helmstok (bruin). De helmstok wordt elektrisch naar stuurboord en naar bakboord bewogen door de actuator (zwart) om de boot respectievelijk naar bakboord of naar stuurboord te sturen. Achterop de boot bevind zich de verticale windvaan (rood-groen). De wind (lichtblauw) komt in de geschetste situatie van stuurboordzijde in, de wind strijkt gelijkmatig langs de rode groene zijde van de windvaan, welke rechtop in balans blijft.

Koerscorrectie

Stel, de zeilboot wijkt van de ingestelde koers ten opzichte van de wind af en zwenkt bakboord uit. Dan zal de wind meer op de rode zijde van de windvaan gaan drukken en minder op de groene zijde. De windvaan wordt dan richting de groene zijde gedrukt, en brengt een elektrische schakeling aan, om de actuator de helmstok naar bakboord te laten bewegen. Het roerblad beweegt naar stuurboord, de zeilboot wordt weer terug op koers gebracht, stuurboord uit. De winddruk op de rode zijde van de windvaan neemt af, de windvaan richt zich op naar de neutrale stand, het uitsturen van de actuator stopt, de helmstok staat naar bakboord gedrukt, daarmee het roerblad onder water naar stuurboord, het voorschip van de zeilboot gaat stuurboord uit. Wanneer de zeilboot deze draai naar stuurboord doorzet zal het het proces zich in tegengestelde richting gaan herhalen, op het moment dat de winddruk aan de groene zijde van de windvaan toeneemt. Het resultaat wordt daarmee een slingerende koers rond de koerslijn in een voortdurend proces.

Terugkoppeling

Om deze slingering rond de gewenste koerslijn te beperken is er een terugkoppeling ingebouwd. Er loopt er een koord (blauw) van de helmstok via een blok naar de windvaan. Wanneer nu de actuator zoals in het bovenstaande voorbeeld de helmstok naar bakboord bewogen wordt, wordt via het koord de console waarop de windvaan staat verdraaid, zodanig dat deze voortijdig de wind weer gelijkmatig langs de beide zijden van de windvaan laat stromen. Op deze wijze worden het in- en uitsturen van de helmstok door de actuator beperkt, waarmee er een koers wordt gevaren dichter bij de ingestelde koerslijn ten opzichte van de wind. Wanneer de helmstok elektrisch door de actuator naar stuurboord wordt bewogen zal de wind op het rode vlak van de windvaan vallen en de roerbeweging stoppen en vanzelfsprekend ook andersom. Tot zover de theorie van de WES, de Windvaan Elektrisch Stuurautomaat.

Principe van de Windvaan Elektrische Stuurautomaat WES

Geef een reactie