Willemstad

Willemstad en de Volkeraksluizen

Aan het Hollands Diep ligt het Noord-Brabantse vestingstadje Willemstad waar je met een beetje doorstappen in een half uur omheen loopt. Willemstad heette voorheen ‘Ruigenhil’ maar rond 1584 kwam de huidige naam op vanwege de in dat jaar vermoorde Willem van Oranje, maar die er ook toe heeft bijgedragen dat de nederzetting werd versterkt tot een vesting. Het stadje oogt authentiek, de vestingmuur is compleet, met aan de noordwestelijke zijde met zicht op het vaarwater bunkers uit de Tweede Wereldoorlog, ten tijde dat het Haringvliet, het Hollands Diep en het Volkerak en nog in open verbinding stonden  met de Noordzee. Dat de betonnen bunkers een wezenlijk onderdeel uitmaakten van de bewaking van deze zeearm spreekt voor zich.

Vestingstad Willemstad gelegen aan het Hollands Diep.

Deltawerken

Maar de tijden veranderd. De Haringvlietdam, onderdeel van de Deltawerken gerealiseerd na de Watersnoodramp van 1953 staat op een kier zodat er een lichte getijdenbeweging in het water is hersteld compleet met uitwisseling van zoet en zout water. Zoals ook de Philipsdam, de Krammersluis en de Volkeraksluizen de getijdewateren tot stilstand hebben gebracht en bovendien zoet hebben gemaakt. Waarmee Willemstad meer dan ooit op een kruispunt van vaarwegen is komen te liggen.

De Stadshaven beschut gelegen achter de oostelijke zijde van de stadswal van Willemstad.

Volkeraksluizen en Schelde-Rijnverbinding

De Volkeraksluizen staan bekend als het grootste binnenvaart sluizencomplex van Europa, toegang gevend tot de Schelde-Rijnkanaal dat Rotterdam en Antwerpen over het water met elkaar verbindt. Dag en nacht en alle dagen van de week is het dan ook druk met scheepvaart op het Hollands Diep, met schepen komende en gaande naar de Dordtse Kil, de Maas, de Nieuwe Merwede of naar Moerdijk.

Zeeuwse – en Zuid-Hollandse eilanden

Desalniettemin ook pleziervaart vanuit de jachthavens van Willemstad, met Nationaal Park de Biesbosch, de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden en de Noordzee op een paar uur varen afstand. Met plaatsen als Hellevoetsluis, Middelharnis, Den Bommel, Oude Tonge en Zierikzee. Begrijpelijk dat het ondanks de drukte van de beroepsvaart ook de pleziervaart zich graag op deze wateren laten zien. En wat te denken een rondje Hoekse Waard.

Geef een reactie