Sluis Arkelsche Dam

Poldergemaal AA n de Linge

Poldergemaal van de Nieuwlandse polder

Poldergemaal aan de Lingedijk bij Arkel gelegen naast Sluis Arkelsche Dam. Dit poldergemaal zorgt voor de bemaling van de polders van Nieuwland en Leerbroek. Het werd gebouwd in 1881 ter vervanging van de negen watermolens die hier stonden. Oorspronkelijk was het een stoomgemaal, maar in 1925 is het omgebouwd tot elektrisch gemaal.

Sluis Arkelsche Dam

De Sluis Arkelsche Dam

Sluis Arkelsche Dam bij Arkel tussen de Linge en het verbindingskanaal naar het Merwedekanaal meet 96 meter lang en heeft een schutlengte van 80 meter. De kolkwijdte bedraagt 27,5 meter maar de doorvaartbreedte bij de sluishoofden is beperkt tot 8.04 meter. De drempeldiepte van de sluishoofden ligt op 2,80 onder het Kanaalpeil, de doorvaarthoogte ligt op 5 meter boven het kanaalpeil.

Sluis Arkelsche Dam, in het verbindingsnaad tussen het Merwedekanaal en de Linge bij Arkel met de brug die de doorvaarthoogte beperkt tot 5 meter boven het Kanaalpeil.

Artikel 6.28a In- en uitvaren van sluizen Binnenvaart Politie Reglement (BPR)

1 Voor het invaren van een sluis kunnen tekens worden getoond aan weerszijden van de invaartopening op gelijke hoogte dan wel aan de stuurboordszijde daarvan. Deze tekens betekenen:

a. twee rode vaste lichten boven elkaar: het invaren is verboden, de sluis wordt niet bediend;
b. één rood vast licht: het invaren is verboden, de sluis wordt bediend;
c. een rood vast licht en daaronder een groen vast licht: het invaren is verboden, maar dit zal aanstonds worden toegestaan;
d. één groen vast licht: het invaren is toegestaan;
e. twee groene vaste lichten boven elkaar:
het invaren is toegestaan, de sluis is aan beide zijden open en wordt niet bediend.

2 Voor het uitvaren van een sluis kunnen tekens worden getoond aan weerszijden van de uitvaartopening op gelijke hoogte dan wel aan de stuurboordszijde daarvan.
Deze tekens betekenen:

a. één rood vast licht: het uitvaren is verboden;
b. één groen vast licht: het uitvaren is toegestaan.

Voor verdere informatie: zie BPR en RPR

Disclaimer: Bovenstaande voorschriften zijn zo betrouwbaar mogelijk geciteerd uit ter beschikking staande reglementen, maar aan de citaten kunnen geen rechten of plichten worden onttrokken.

Disclamer

De verstrekte gegevens zijn zo betrouwbaar mogelijk weergegeven maar staan niet garant voor een veilige doorvaart.

Geef een reactie