Hoog Water

Hoog water in de rivieren

Aflossteiger Gorinchem

Het water in de grote rivieren van ons land staat deze dagen bovengemiddeld hoog. Vooralsnog niet bedreigend zoals 25 jaar geleden toen er meerdere woongebieden werden geëvacueerd vanwege de dreiging van dijkdoorbraak en overstroming, met extra dijkbewaking en -verzwaring, maar de rivier toont een andere aanblik bij hoog water. De stroming is sterker, de kleur is bruiner, de scheepvaart kruipt langzaam opwaarts of snelt voorbij met de stroom mee.

Lichtopstand bij Gorinchem

Niet spectaculair, maar er zijn wel een aantal factoren die de komende dagen gaan spelen. Niet alleen de grote hoeveelheid rivierwater vanuit Zwitserland, Duitsland en Frankrijk trekken deze dagen aan ons voorbij, maar zondag 9 februari 2020 is het ook volle maan. Dat betekent dinsdag 11 februari, twee dagen later springtij, extra hoog water vanuit zee. Dat betekent dat bij vloed de waterstand op de benedenloop van de rivieren extra op kan lopen, we zullen het zien.

Voor zondag 9 februari 2020 is er ook stormachtige wind voorspelt, februaristorm storm Ciara gaat over ons heen razen, uit zuidelijke tot zuidwestelijke richting, dat scheelt, in zekere zin waait het langs en niet recht op de kust, zou de wind noordwestelijk zijn dan was de invloed op de waterstand naar verwachting groter. Hoe dan ook, het water van de rivieren, de getijden van de zeeën en de stormen langs de lucht, we hebben er geen invloed op, we kunnen het water slechts proberen ‘in goede banen te leiden’ en buitendijks te houden, de ruimte gevend in de uiterwaarden en waar nodig windvangers en losse dingen stormvast maken. En er zo mogelijk van genieten.

Geef een reactie

Sluit Menu