Zeemansknopen

Over knopen en steken

Knopenbord met van links naar rechts de platte knoop, de hielingsteek, de paalsteek en de schootsteek

‘Zeemansknopen’ of beter gezegd ‘steken’, samengebracht in een diorama met als achtergrond een fragment van een zeekaart, de Oosterschelde oostelijk van de Zeelandbrug. Van links naar rechts de ‘platte knoop’ bruikbaar om twee lijnen van gelijke dikte met elkaar te verbinden. Tweede steek van links is de ‘hielingsteek’, gebruikt om lijnen met elkaar te verbinden waar een grote kracht op komt te staan maar welke later weer losgemaakt moet kunnen worden. Derde van links de ‘Paalsteek’ waarmee een lus in een lijn gelegd kan worden welke ook na een grote kracht weer losgemaakt kan worden. Rechts de ‘schootsteek’, geschikt om lijnen van verschillende dikten met elkaar te verbinden, maar ook gebruikt bij het bevestigen van een vlag aan de vlaggenlijn. De ‘tampen’ van het gebruikte touw zijn voorzien van een ‘takeling’ om uitrafelen van de ‘strengen’ te voorkomen.

De binnenzijde van een IKEA Bås vitrine beplakt met een zeekaart
Van links naar rechts, paalsteek, platte knoop, enkele schootsteek en hielingsteek
Knopen en steken in het diorama bevestigd

Nog even voor de aardigheid, een diorama van TallShip de Eendracht, de tweemast topzeilschoener van 1976. De Eendracht had destijds Scheveningen als thuishaven, daarom een passend fragment zeekaart als achtergrond.

Diorama van TallShip de Eendracht

Geef een reactie