Effectieve Windmolens

Windmolens

Uitzicht vanaf de vuurtoren van Urk, noordwaarts gezien. De rijen windturbines zijn er nog niet.
Windmolens langs de oever van de Noordoostpolder gezien vanaf Urk.

Een aantal jaar geleden, in 2014, schoten we dit plaatje vanaf de vuurtoren van Urk in noordelijke richting, turende langs de IJsselmeerdijk van de Noordoostpolder. Aan de horizon ligt de Rotterdamse Hoek waarde dijk afbuigt naar de Friese plaats Lemmer. Niet zichtbaar op de foto ligt links enkele tientallen meters van de oever de ‘Ommelebommelestien’, een grote gladde kei die daar als waarschijnlijk door de ijstijd van duizenden jaren geleden is beland. Wel zichtbaar is het kleine afgebakende strandje aan het Vormt, de ondiepte aan de westzijde voor Urk. Al met al is het uitzicht over het IJsselmeer behoorlijk veranderd, vanwege de achtenveertig windturbines in rijen in het water, de (nog grotere) windturbines op de wal achter de dijk niet meegeteld. De windturbines in het water reiken elk rond de 149 meter boven het wateroppervlak.

Windmolen versus zeilschip.

Effecten

Wij merkten dat binnen een afstand van ‘een kabel’ wat zeggen wil 185 meter het effect van de molen op de zeilwind aanzienlijk was. Onder licht weer omstandigheden leek de wind (wij zeilden bovenwinds) van boven naar beneden op het water te slaan. Ook het water zelf was onrustig met een korte golfslag, alsof we vlak bij een oever of ondiepte voeren aan lagerwal. Het zeilt prettiger door de koers te verleggen, verder bij de windmolens vandaan, zowel beneden- als bovenwinds zijn er dichterbij de windturbines effecten merkbaar.

Bijwerkingen

Niet gehinderd door al teveel wetenschappelijke inzichten is een draaiende windturbine wellicht vergelijkbaar met een fictieve verticale schijf die als een windvanger aan de toestromende wind weerstand biedt. Want een windturbine zet de aanstroom van lucht (wind) om in een roterende beweging van de rotorbladen welke omgezet wordt in elektrische energie door middel van een generator (dynamo). Honderd procent rendement is een utopie, er zijn altijd elektrische-, mechanische- en dynamische- en wrijvingsverliezen, niet alle aanstromende wind strijkt weerstandloos langs de rotorbladen, waarmee de draaiende rotorbladen vergelijk zijn met een verticaal en haaks op windrichting een oppervlakte van r*r*Phi dus 54*54*3,14=9156,24 vierkante meter waarbinnen de rotorbladen de wind omzetten in een roterende beweging …

En dan zie ik voor mij hoe de wind niet alleen ‘door deze denkbeeldige schijf’ heenstroomt, maar ook deels afgebogen wordt in alle richtingen naar de randen van de schijf. Is dat wat wij als zeilers dicht bij de windmolens voorbij zeilend merken? Een stilvallende wind die op het water lijkt te slaan, daar kabbelend water veroorzakend als ware het ‘lager wal’ of een ‘stroomnaad’ zoals op getijdewater? Voorlopig houdt ik het hierop. Het leermoment is verder bij de windmolens vandaan blijven om in ‘schone wind’ te zeilen.

Technische informatie

Type windturbine in het water
Siemens 3.0DD-108, vermogen 3 MegaWatt
De tiphoogte 149 meter boven wateroppervlak
De ashoogte 95 meter boven wateroppervlak
Fundering: stalen buispaal
5 meter diameter, lengte 35 meter
waarvan 25 meter in de IJsselmeerbodem geheid
Gewicht mast 252 ton
Lengte mast 90 meter
rotorblad lengte van 54 meter
spanwijdte meer dan 100 meter

Geef een reactie

Sluit Menu