Zuiderwaterlinie (2) • Linie van Munnikenhof

Zuiderwaterlinie

De Zuiderwaterlinie wordt omschreven als de oudste, langste én meest gebruikte waterlinie van alle door Nederland aangelegde waterlinies. Zich uitstrekkende van het Brabantse Bergen op Zoom nabij de Oosterschelde tot Grave aan de Maas nabij Nijmegen. De linie strekt zich uit langs elf Noord-Brabantse vestingsteden. Vanwaar landerijen en polders vol met rivierwater konden worden gezet als verdediging tegen inname van grondgebied. Vanuit de vestingsteden en tussenliggende forten werd de waterlinie onderhouden en beheerd. Vandaag wandelden wij van Made naar Terheijden.

Vandaag wandelen we van Made naar Terheijden. Waar de Kleine Schans is gelegen, eens een fort waarvan na een herstel de contouren van een verdedigingswal zichtbaar zijn gemaakt, omgeven door een gracht. Het is nauwelijks voor te stellen dat vanuit dergelijke vestingwerken een stad als Breda verdedigd kon worden. Begrijpelijker wordt het wanneer vanuit een dergelijke basis de waterkeringen open gezet konden worden en daarmee de polders onbegaanbaar voor ruiters en voetvolk.

Linie van Den Hout

Polderland Zuiderwaterlinie
Polderland met een vrij schotsveld als onderdeel van de Zuiderwaterlinie
Zuiderwaterlinie
Zuiderwaterlinie
Markkanaal
Markkanaal van Terheijden naar Oosterhout
Zandweg langs het Markkanaal
Zandweg langs het Markkanaal

Linie van Munnikenhof

Samen met de Linie van Den Hout en de Spinolaschans van Breda vormt de Linie van Munnikenhof één verdedigingswerk. De Linie van de Munnikenhof was tot 1952 een officieel vestingwerk. Gedurende de opmars van de geallieerden in 1944 hebben Duitse troepen zich hier ingegraven. Aan het van de 21e eeuw is de Linie van de Munnikenhof in ere hersteld en zijn de oorspronkelijke grachten weer ingericht. Samen met de Linie van Den Hout en de Spinolaschans vormt de Linie van de Munnikenhof nu een aantrekkelijk natuurgebied.

Linie van Munnikenhof
Linie van Munnikenhof

Geef een reactie