Wandeltocht naar Stavenisse

Stavenisse

Stavenisse is een dorp op Tholen aan het Keeten. De haven is een getijdenhaven in open verbinding met het water van de Oosterschelde en daarmee onderhevig aan eb en vloed. We zouden de haven aan kunnen doen met onze zeilboot maar dan alleen bij hoog water. De reden waarom wij Stavenisse met de boot nog niet hebben aangedaan, de vraag is of er een ligplaats toegewezen wordt met voldoende diepgang, ook bij laag water. Het verval van de Oosterschelde kan afhankelijk van springtij of doodtij tweeëneenhalf tot drie meter zijn. Vandaar dat wij de haveningang van Stavenisse meermalen voorbij zijn gevaren.

Stavenisse
Haven van Stavenisse
Haven van Stavenisse
Markante viskotter in de haven van Stavenisse

Hieronymus van Tuyll van Serooskerke

Vandaag zijn wij van Sint Annaland naar Stavenisse gewandeld. En terug naar Sint Annaland met de bus. Waarbij we het water, de dijk en de polders van een andere zijde hebben gezien. Het geeft letterlijk en figuurlijk een andere blik op de omgeving. We volgden deels het Oosterscheldepad over de dijk en door de polders van Tholen. En bij deze Stavenisse. De benaming Stavenisse wordt al genoemd in de dertiende eeuw, maar dan wordt daarmee een eiland bedoeld. Als dorp heeft Stavenisse jongere papieren, gedateerd de zeventiende eeuw. Ene Hieronymus van Tuyll van Serooskerke zou hier een slot hebben laten bouwen waarvan de restanten nog te vinden zijn. Wij zijn daar niet aan toegekomen, wellicht een andere keer. Dat Hieronymus van Tuyll invloedrijk is geweest blijkt uit het gegeven dat zich in de kerk van Stavenisse een praalgraf bevindt ter nagedachtenis van hem. Zelfs toen begin 1900 de oorspronkelijke kerk is afgebroken bleef dat dat deel bespaard, samen met de kerktoren. De huidige kerk werd als het ware daaraan vast gebouwd. Het praalgraf bevindt zich achter de preekstoel.

Stavenisse
Kerk van Stavenisse

Lees hier meer over deze kerk

Watersnoodramp 1953

Waarbij opgemerkt dat ook Stavenisse bijzonder heeft geleden bij de Watersnoodramp van 1953. Een gat van 1800 meter werd er door de stormvloed geslagen in de dijk van Tholen. Een gat van bijna twee kilometer waardoor de polder onderliep. Van de 1737 inwoners verdronken er 153. Niet alleen de Noorse Geschenkwoningen, maar ook de gevelsteen aan de kerkmuur en de begraafplaats zijn daarvan de stille getuigen. Een begraafplaats in uiterste soberheid, met een enkele steen maar grotendeels gras. De mens is als gras …

Keeten en Mastgat
De dijk langs Keeten en Mastgat gezien vanaf de Tholen in de richting van het Zijpe
Tholen
Polderlandschap achter de dijken van Tholen

Geschenkwoning Stavenisse

Geschenkwoning in Stavenisse
Een Noorse Geschenkwoning in de Koning Haakonstraat van Stavenisse
Watersnoodramp 1953
Aan de kerktoren van Stavenisse is een merkteken aangebracht tot hoever het water heeft gestaan. 4,50 meter boven Normaal Amsterdams Peil

Lees hier over Geschenkwoningen

Geef een reactie