Dintelse Gorzen • Steenbergse Vliet

Dintelse Gorzen aan het Volkerak

Gorzen zijn van oorsprong een buitendijks aangeslibte graslanden nabij getijdenwater, gebieden welke bij springtij onder water lopen. Anders dus bij uiterwaarden langs de rivieren die onderlopen waneer er veel regen- of smeltwater is. Gorzen liggen langs de oevers van zeegaten waar sprake is van opkomend en dalend zout en brak water. Waardoor er een kenmerkende flora en fauna is. Vandaag liepen wij door het natuurgebied langs het Volkerak aangeduid als de Dintelse Gorzen nabij Steenbergen.

Landbouwgrond
Binnendijks bij Steenbergen ligt landbouwgrond
Dintelse Gorzen
Dintelse Gorzen met in de verte grote grazers en daarachter het Volkerak
Dintelse Gorzen
Plattegrond van de Dintelse Gorzen en omgeving

Gors

Het woord ‘gors’ zou verwant zijn aan ‘gras’, in de Zeeuwse volksmond verworden van gras naar gars naar gors. Opmerkelijk is dat in verschillende delen van Nederland vergelijkbare gebieden verschillend worden genoemd. Langs de Waddenzee spreekt men van kwelders, de Noord-Hollandse plaats Schoorl en de eigennaam Scorel zouden verwant zijn aan ‘schor’. Nog altijd mond het water de Dintel uit in het Volkerak, dat in vroeger tijd via de Grevelingen en de Krammer, en het Haringvliet en Hollands Diep in open verbinding stond met de Noordzee. Door de aanleg van de Deltawerken zijn getijdenwerkingen verdwenen en is het water zoet geworden, en daarmee de flora en fauna van de Dintelse Gorzen. Maar nu de natuur een nieuw evenwicht heeft gevonden ook prachtig om te wandelen.

Schorren

Het woord ‘schor’ lijkt verwant te zijn aan het Engelse woord ‘shore’ dat ‘kust’ of ‘oever’ betekent. Ook lijkt er verband te zijn met de Zweedse ‘scheren’, rotsachtige eilandjes aan de kust die afgesleten zijn door gletsjers in de ijstijd.

Schotse Hooglanders

Schotse Hooglanders
Schotse Hooglanders in de Dintelse Gorzen
Schotse Hooglander
Eigenlijk wel wat onnatuurlijk, een Schotse Hooglander in laaggelegen gebieden

Kwellen

Het Duitste woord voor bron luidt ‘Quelle’ waaraan ‘kwelder’ verwant is, als zijnde ‘grond waar water opwelt of doorsijpelt’ resulterend in drassig, moerassig land. In het verlengde daarvan ‘land dat uit het water omhoogkomt’.

Steenbergse Vliet

Via de Benedensas kan over het water de Steenbergse Vliet worden bereikt. De Steenbergse Vliet is een natuurgebied omgeven door rietmoeras. Doordat de Benedensas in principe de sluisdeuren geopend heeft staan staat het gebied in open verbinding met het Volkerak, aantrekkelijk voor watervogels en een visrijk gebied. We zagen dat de sluisdeuren weliswaar kunnen worden gesloten. Voetgangers kunnen de sluis overbruggen door op een knop te drukken, waarmee een voetbrug wordt uitgelegd. Dan is het scheepvaartverkeer met een te hoge mast tijdelijk gestremd. Benedensas betekent eigenlijk de Lage Sluis, het is de sluis onderaan de rivier, aan de monding.

Benedensas Steenbergse Vliet
De Benedensas in de Steenbergse Vliet
Benedensas nabij de Steenbergse Vliet
Benedensas nabij de Steenbergse Vliet
Benedensas
Kopje Cappuccino bij Benedensas aan de Steenbergse Vliet

Geef een reactie