Dijkversterking Mark, Vliet en Dintel

Mark, Dintel en Vliet

De Mark en Dintel zijn gekanaliseerde rivieren gelegen tussen Dinteloord en Breda. De Mark loopt daarbij dwars door de binnenstad van Breda, daarna richting het zuiden waar het een grensrivier wordt met de naam Noorder Mark, om ergens in België te ontspringen. In België aangeduid als Marksken. Zegt iets over de grootte van het riviertje. Dwars op de Dintel sluit de Nieuwe Roosendaalse Vliet aan, andere zijtakken worden aangeduid met Vaart en Kanaal.

Binnenvaartschip
De dijken langs de Mark, Vliet en Dintel worden versterkt, zoals bij Terheijden

Dijkversterking

Deze wateren komen uit op het Volkerak, dat aangemerkt staat als een waterberging mochten de grote rivieren van ons land en het Hollands Diep en het Haringvliet een bepaald niveau hebben bereikt. De Mark en Dintel vervullen daarbij een taak in de waterhuishouding, ook vanuit België. Waarbij de Haagse Beemden tussen Breda en Terheijden ingericht zijn als overloopgebied en waterberging, ook om de landbouwgronden, bedrijventerreinen en woonwijken langs het water te behoeden voor wateroverlast bij overvloedige neerslag. Vandaar dat er wordt gewerkt aan dijkversterking. Met binnenvaartschepen wordt er zand aangevoerd, grondverzetmachines maken de dijken hoger en breder om huizen en terreinen te beschermen. Met behoud van zoveel mogelijk natuur.

Haagse Beemden
Dijkverhogingen Haagse Beemden
Overloopgebied Haagse Beemden
Overloopgebied Haagse Beemden

Geef een reactie