Verkenningslichten Nederlandse kust

Vuurtorens zijn bakens voor schepen op zee en het ruime water. In vroeger tijd legde men aan de wal soms vuurplaten aan, een plaats waar een vuur werd gestookt als baken in zee. Op het voormalige Zuiderzee-eiland Schokland is nog zo’n vuurplaat te vinden. De zichtbaarheid werd verbeterd door een vuur of licht hoger te plaatsen: vandaar het ontstaan van vuurtorens. Bij deze een overzicht van zogenoemde ‘verkenningslichten’ zijnde vuurtorens bruikbaar voor de Kustnavigatie langs de Nederlandse kust, van Schiermonnikoog tot Zeeuws Vlaanderen.

Hieronder een lijst met Nederlandse vuurtorens, opgesteld langs de Nederlandse kust. Het zijn overwegend ‘verkenningslichten’ waarop de scheepvaart bij de kustnavigatie zich kan oriënteren. In vroeger tijd waren zeelieden voor een belangrijk deel afhankelijk van vuurtorens, in het bijzonder bij het navigeren in de nacht. Vandaar dat aan iedere vuurtoren een eigen lichtkarakter is meegegeven. Aan het licht kan de vuurtoren worden herkend. Bij goed zicht kunnen twee of drie vuurtorens gelijktijdig worden waargenomen, ieder met een eigen lichtkarakter. Waarop als het erop aankomt nog altijd met behulp van het kompas peilingen kunnen worden genomen.

Waddeneilanden

Het Waddengebied strekt zich uit van Nederland en Duitsland naar Denemarken. Tussen de Waddeneilanden bevinden zich de zeegaten, tussen het vaste land en de Waddeneilanden de bij eb droogvallende zandplaten. Zowel de zeegaten als de achterliggende geulen zijn voortdurend aan verandering onderhevig. De zeegaten zelf kunnen verraderlijk zijn vanwege de grondzeeën. Ook zijn er vele ondiepten aan de zeezijde van de Waddeneilanden. Voor de scheepvaart zijn de verkenningslichten betrouwbare punten om de kust te verkennen.

Schiermonnikoog (Schiermonnikoog)

Bakstenen toren naar ontwerp van H.G. Jansen en A. van Reyn, gebouwd door L.J. de Borst-Verdoorn, 1853-1854. Waddeneiland Schiermonnikoog (Fl(4) W 20s) 2.500.000 cd

Wit licht, 4 Flashes per 20 seconden, Fl.(4) 20 sec.
44 meter hoog, nominaal zichtbaar 28 Zeemijl
Wit rode sector, Flash 1 seconde
30 meter hoog, nominaal zichtbaar  15 (wit) resp. 12 (rood) Zeemijl
Geografische positie 53°29’12” N, 6°08’47” O

Ameland (Ameland)

Gietijzeren toren naar ontwerp van Quirinus Harder (1801-1880), geboren in Rotterdam en bouwkundige bij de Dienst van het Loodswezen. De toren is gebouwd door Nering Bögel, 1880-1881. Waddeneiland Ameland (Fl(3) W 15) 4.400.000 cd

Wit licht,  3 Flashes per 15 seconden, Fl.(3) 15 sec.
58 meter hoog, nominaal zichtbaar 30 Zeemijl
Geografische positie 53°26’57” N, 5°37’32” O

Brandaris (Terschelling)

Bakstenen toren gebouwd door Pieter Albertsz. Clock uit Medemblik 1593-1594. Waddeneiland Terschelling (Fl W 5s) 3.500.000 cd

Wit licht, Flash van 1 seconde, iedere 5 seconden, Fl. 5 sec.
54 meter hoogte, nominaal zichtbaar 29 Zeemijl
Geografisch positie 53°21’37” N, 5°12’51” O

Vlieland (Vlieland)

Gietijzeren toren naar ontwerp van Quirinus Harder (1801-1880), geboren in Rotterdam en bouwkundige bij de Dienst van het Loodswezen. De toren is gebouwd door D.A. Schretlen & Co, 1909. Waddeneiland  Vlieland (Iso W 4s) 100.000 cd

Wit licht 2 seconden aan, 2 seconden uit, ISO 4 sec.
54 meter hoog, nominaal zichtbaar 20 Zeemijl
Geografische positie 53°17’45” N, 5°03’29” O

Eierland (Texel)

Bakstenen en betonnen toren naar ontwerp van Quirinus Harder (1801-1880), geboren in Rotterdam en bouwkundige bij de Dienst van het Loodswezen. De toren is gebouwd door A. Saret & zn. uit Sliedrecht, 1863-1864. Waddeneiland Texel (Fl(2) W 10s) 2.800.000 cd

Wit licht, 2 Flashes per 10 seconden, Fl.(2) 10 sec.
53,2 meter hoogte, nominaal zichtbaar 29 Zeemijl
Geografische positie 53°10’55” N, 4°51’19” O

Noord- en Zuid-Hollandse kust

Kijkduin (Noord-Holland)

Gietijzeren toren naar ontwerp van Quirinus Harder (1801-1880), geboren in Rotterdam en bouwkundige bij de Dienst van het Loodswezen. De toren is gebouwd door Penn & Bauduin gevestigd in Dordrecht, 1876-1878. Marsdiep en Den Helder (Fl(4) W 20s) 5.200.000 cd

Wit licht, 4 Flashes per 20 seconden, Fl.(4) 20 sec.
57 meter hoog, nominaal zichtbaar 30 Zeemijl
Geografische positie 52°57’19” N, 4°43’35” O

Egmond aan zee (Noord-Holland)

Bakstenen en natuursteen toren naar ontwerp van vuurtorenontwerper Jacob Valk (1757 – 1846), de oom van Leendert Valk. Jacob Valk was benoemd tot inspecteur der maritieme gebouwen bij het Loodswezen in Amsterdam. De toren is gebouwd door J.D. Pallada, 1833-1834. Noord-Hollandse kust (Iso WR 10s) 45.000 cd / 11.000 cd

Wit licht met rode sector, 5 seconden aan, 5 seconden uit, ISO 10 sec.
37 meter hoog, nominaal zichtbaar 18 (wit) resp. 14 (rood) Zeemijl
Geografisch positie 52°37’8” N, 4°37’16” O

IJmuiden (Noord-Holland)

Gietijzeren toren naar ontwerp van Quirinus Harder (1801-1880), geboren in Rotterdam en bouwkundige bij de Dienst van het Loodswezen. en gebouwd door D.A. Schretlen & Co, 1877-1878. IJmuiden en Noordzeekanaal (Fl W 5s) 3.500.000 cd

Wit licht, Flash van 1 seconde, iedere 5 seconden, Fl. 5 sec.
53 meter hoog, nominaal zichtbaar 29 Zeemijl
Geografische positie 52°27’39” N, 4°34’58” O

Noordwijk aan zee (Zuid-Holland)

Bakstenen en betonnen toren naar ontwerp van C. Jelsma, gebouwd door Van Splunder, 1921-1922. Zuid-Hollandse kust (Oc(3) W 20s) 38.000 cd

Wit licht, 3 maal onderbroken per 20 seconden, Oc.(3) 20 sec.
33 meter hoog, nominaal zichtbaar 18 Zeemijl
Geografische positie 52°14’55” N, 4°26’2” O

Scheveningen (Zuid-Holland)

Gietijzeren toren naar ontwerp van Quirinus Harder (1801-1880), geboren in Rotterdam en bouwkundige bij de Dienst van het Loodswezen. en gebouwd door Nering Bögel, 1875. Zuid-Hollandse kust (Fl(2) W 10s) 3.800.000 cd

Wit licht, 2 Flashes per 10 seconden, Fl.(2) 10 sec.
49 meter hoog, nominaal zichtbaar 29 Zeemijl
Geografisch positie 52°06’15” N, 4°16’5” O

Hellevoetsluis (Voorne-Putten)

Bakstenen toren naar ontwerp van Inspecteur der Maritieme werken vuurtorenontwerper Jacob Valk (1757 – 1846), een oom van Leendert Valk. Jacob Valk was benoemd tot inspecteur der maritieme gebouwen bij het Loodswezen in Amsterdam. De toren is gebouwd door Klaas van Golverdingen in 1822. Deze staat te boek als ‘aannemer van publieke werken’ in Hellevoetsluis. Haringvliet (sectorlicht ISO WRG 10s)

Wit Rood Groen, 5 seconden aan, 5 seconden uit ISO WRG 10 sec.
17 meter hoog, nominaal zichtbaar 11 (W) 8 (R) 7 (G) Zeemijl
Geografische positie 51°49’11” N, 4°07’40” O

Westhoofd Ouddorp (Goeree-Overflakkee)

Bakstenen toren naar ontwerp van de Haarlemse stadsarchitect Gijsbert Friedhoff (1892-1970) in 1947-1948. Goeree (Fl(3) W 15s) 5.200.000 cd

Wit licht, 3 Flashes per 15 seconden, Fl.(3) 15 sec.
56 meter hoog, nominaal zichtbaar 30 Zeemijl
Geografisch positie 51°48’47” N, 3°51’52” O

Zeeuwse kust

Westenschouwen (Schouwen-Duiveland)

Bakstenen toren naar ontwerp van Leendert Valk (1794-1976), geboren in Rotterdam en Bouwkundige bij de Generale Inspectie van het Loodswezen. De toren is gebouwd door J.G. Pallada, 1837. Schouwen-Duiveland (Fl(2+1) W 15s) 5.200.000 cd

Wit licht, 2 en 1 Flash, iedere 15 seconden, Fl. (2+1) 15 sec.
58 meter hoog, nominaal zichtbaar 30 Zeemijl
Geografische positie 51°42’18” N, 3°41’29” O

Westkapelle (Walcheren)

Gebouwd in 1470 als kerktoren. Westerschelde op Walcheren (Fl W3s) 2.600.000 cd

Wit licht, Flash van 1 seconde, iedere 3 seconden Fl. 3 sec.
49,6 meter hoog, nominaal zichtbaar 28 Zeemijl
Geografische positie 51°31’45” N, 3°26’50” O

Plompe Toren (Schouwen-Duiveland)

Voormalige kerktoren uit baksteen,  Koudekerke, 1468. Aan de zuidkust van Schouwen-Duiveland zijn tussen 1475 en 1650 minstens vijftien dorpen in het water verdwenen. De Plompe Toren is het laatste restant van het dorp Koudekerke, dat eind 16de eeuw in de golven is verdwenen.

Dagmerk zonder verlichting of tekens
Geografische positie 51°41’00” N, 3°46’31” O

Nieuwe Sluis (Zeeuws Vlaanderen)

Gietijzeren toren naar ontwerp van Quirinus Harder (1801-1880), geboren in Rotterdam en bouwkundige bij de Dienst van het Loodswezen. en gebouwd door Enthoven & Co, 1867. Westerschelde bij Breskens (Oc W 10s) 11.000 cd

Wit onderbroken licht Oc. 10 sec.
28 meter hoog, nominale zichtbaar 14 Zeemijl
Geografisch positie 51°24’50” N, 3°31’16” O

Lichtkarakters in het algemeen

Quick (Q) Flikkerlicht, 1 flikker per seconde

Very Quick (VQ) Snel flikkerlicht, 2 flikkeringen per seconde

Flash (Fl) Schitterlicht, 1 schittering, 1 seconde lang

Long Flash (LFl) Lange schittering, 2 seconde lang

Isophase (Iso) Isofaselicht, even lang aan als uit

Occulting (Oc) Onderbroken licht, langer aan dan uit

Fixed (F) Vast licht, licht is continu aan

Morsecode (Mo) morsecode licht, licht geeft morsecode

Bronnen:

Nederlandse Vuurtorens

Nederlandse Vuurtoren Vereniging

Vuurtorens in Nederland

Zie ook: Vuurtoren Kjeungskjær, Noorwegen

Deze pagina is incompleet, zal gaandeweg aangevuld worden

Disclaimer

De tekst in dit bericht is uitsluitend bedoeld ter verheldering van wat gezien kan worden aan en op het water. Stuurlieden, schippers en kapiteins blijven ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de interpretatie van vaarwegmarkeringen, de opvatting van deze tekst en een veilige vaart. De tekst is zo betrouwbaar mogelijk geschreven, mochten er verbeteringen nodig zijn, dan vernemen wij deze graag