Voorgloeien Vetus M2.05

Het voorgloeien van een dieselmotor zoals een Vetus M2.05 draagt bij aan een vlotte koude start. Het werkingsprincipe van een dieselmotor berust immers op het inspuiten van brandstof in hete lucht. In de wervelkamers welke deel uitmaken van de verbrandingsruimte bevinden zich gloeistiften. Door middel van een elektrische stroom worden deze tot gloeien gebracht, door een drukknop op het motorpaneel. Daarmee wordt een relais ingeschakeld waardoor er contact wordt gemaakt en het voorverwarmen van de wervelkamers begint.

Motorpaneel Vetus M2.05 dieselmotor
Vetus M2.05 controlepaneel, drukknoppen van links naar rechts: starten, voorgloeien, stoppen

Werking van een relais

Bij het voorgloeien gaat er een elektrische stroom door de gloeistiften die te hoog is voor de schakelaar op het motorpaneel. Zeker op langere termijn zal de drukknop daar gevolgen van gaan ondervinden, zoals ingebrande contacten. Daarom wordt er een relais toegepast. Een relais is een elektrisch bediende schakelaar. In een relais bevindt zich een elektromagnetische spoel waarin een beweegbare kern. Door met een stuurstroom de spoel te bekrachtigen wordt deze magnetisch, en worden de contacten van de hoofdstroom gesloten, geopend of gewisseld.

Arbeidsrelais en minirelais

Een arbeidsrelais is erop berekend piekspanningen en -stromen aan te kunnen, een minirelais is geschikt voor gelijkmatige spanning en stroom. Een ankerlier of boegschroef bijvoorbeeld behoeven een arbeidsrelais. Voor het voorgloeien van onze Vetus M2.05 volstaat een minirelais. De stuurstroom wordt ingeschakeld door de knop op het bedieningspaneel, deze doet het minirelais contact maken, waardoor de gelijkmatige hoofdstroom naar de gloeistiften ingeschakeld wordt.

Gloeistiften die de wervelkamers van de Vetus M2.05 bootmotor verwarmen
NGK 6528Y-114T gloeistiften voor het voorgloeien van een Vetus M2.05 dieselmotor

Elektrisch schema Vetus M2.05

Door het indrukken van drukknop E wordt de motor voorgegloeid. Er gaat dan via de blauwe bekabeling in het schema een stroom lopen naar aansluiting 3 in de kabelboom. Via 3 gaat de blauwe kabel verder naar aansluiting 85 op het relais C, om de elektromagneet te bekrachtigen. Aansluiting 86 van het relais is verbonden met de – van de motor en de accu.

Schema motorpaneel

Elektra Vetus M2.05
Elektra Vetus M2.05 schakelpaneel
Voorgloeien Vetus M2.05
Elektra Vetus M2.05, C en Y vormen het oorspronkelijke systeem van voorgloeien, links onder in het schema A en B het secundair aangelegde systeem

Schema dieselmotor

Vanaf het startrelais R loopt er een rode bekabeling naar de aansluiting 30 op relais C. Doordat de elektromagneet is bekrachtigd gaat er de hoofdstroom lopen vanaf aansluiting 87 naar de gloeistiften Y. Het voorgloeien vindt plaats. Via de bruine kabel gaat er eveneens een stroom lopen naar aansluiting 9. Deze zorgt ervoor dat de controlelamp M op het motorpaneel tijdens het voorgloeien gaat branden, tot teken dat het voorgloeien werkt.

Zie ook Dynamo Vetus M2.05 type STM1655

Meer over de dieselmotor: Vetus M2.05

Relais besteld bij AB-Marineservice

Disclaimer

Deze pagina is geschreven om belangeloos ervaringen te delen zonder winstoogmerk.