VETUS M2.05 / MITSUBISHI K2AS

De Vetus M2.05 dieselmotor is een tweecilinder viertakt dieselmotor van 7,7 Kw, gebaseerd op het Mitsubishi K2AS motorblok. Dit motorblok is ontwikkeld voor de aandrijving van kleine tractoren, pompen, compressors en generatoren. Door onder andere het weglaten van een radiateurventilator, het uitvoeren met een dieper en groter Carter, het aanbouwen van een keerkoppeling en een buitenboordwaterpomp is het industriële motorblok gemariniseerd. De Vetus M2.05 loopt op gewone diesel en wordt elektrisch gestart.

Voorzijde Vetus M2.05

Vetus M2.05 / MITSUBISHI K2AS
Vetus M2.05

De voorzijde van de Vetus M2.05 met linksboven het brandstoffijnfilter, linksonder het brandstofgroffilter op de opvoerpomp met daarnaast de carterpomp met zwart glimmende pomp. Aan de voorzijde ook de buitenboord koelwaterpomp en de noodstop (zwart rubberen knop) naast de V-snaar.

Achterzijde Vetus M2.05

Vetus M2.05 / MITSUBISHI K2AS
Vetus M2.05 met Hurth HBW 50 2R keerkoppeling

Vetus motorpaneel

Vetus M2.05 motorpaneel
Vetus M2.05 Motorpaneel

Het motorpaneel met start -, voorgloei- en stopknop. Een toerenteller en een voltmeter. De controlelampen duidden aan het smeerolieniveau, de smeeroliedruk, de koelwatertemperatuur, de werking van de dynamo en het voorgloeien.

Vetus M2.05 afmetingen

Vetus M2.05

Verhouding Vermogen en Toerental

Koppel bij verschillende vermogens en toerentallen
Technische beschrijving

Merk Vetus / Mitsubishi
Type M2.05
Werkwijze Vertikale viertakt diesel
Aantal cilinders 2
Indirectste Inspuiting

Boring maal Slag 65 X 68 mm
Cilinderinhoud 451 cm³
Compressieverhouding 23:1
Vermogen 7,7 Kw / 10,5 Pk
Maximum toerental 3600 omw/min

Gewicht 93 Kg
Maximum helling 15° achterover

Hogedruk Inspuitpomp Bosch type M (Nippon Denso)
Verstuivers
Inspuitdruk 160 Bar
Inspuit volgorde 1 - 2
Inspuitmoment 27° voor BDP
Klepspeling in 0,25 mm
Klepspeling uit 0,25 mm

Brandstoffilter element STM 3690
Smeerolie inhoud 2,8 Liter
Smeeroliefilter STM 0051 (LS 489)
Koelvloeistof inhoud 3 Liter
Thermostaat 71° Celsius
V-snaar STM 3669
Impeller STM 8061

Elektrische spanning 12 Volt
Wisselstroomdynamo 1CR, 14 Volt, 35 Ampère STM 1655
Benodigde accucapaciteit minimaal 55 Ah (geplaatst 72 Ah)

Thermisch rendement

Gemiddeld gebruikt deze Vetus M2.05 bij wisselende belasting/toerentallen 1,5 Ltr dieselbrandstof per uur. Dieselbrandstof heeft een soortelijke massa van 0,84 kg/dm³ (1 liter). 1,5 liter * 0,84 kg/dm³ geeft een gebruik van 1,26 kg / uur. Delen we deze 1,26 kg door 3600 (60 minuten maal 60 seconden) dan komt dat op een brandstofgebruik van 0,00035 kg/seconde. Als Verbrandingswaarde van dieselbrandstof Ho wordt gegeven 42.700 kJoule/kg, er wordt per seconde 0,00035 kg * 42700 kJ = 14,945 kJ warmte aan de motor toegevoegd. Het maximale motorvermogen bedraag 7,7 kW, gemiddeld wordt het geleverde vermogen geschat 60% maakt 4,6 kW. Het geleverde gemiddelde vermogen gedeeld de toegevoerde warmte maakt 4,6/14,945 = 0,309 wat neerkomt op een Rendement van 31 %.

Rendement ηt

1,5 Liter * 0,84 kg/dm³ = 1,26 kg / uur
1,26 / 3600 = 0,00035 kg/sec
0,00035 * 42700 = 14,945 kJoule/sec
Rendement = 7,7 * 0,6 / 14,945 = 0,31
ηt = 31 %

Specifiek brandstofgebruik

De Vetus M2.05 gebuikt gemiddeld 1,26 kG brandstof per uur bij een beschikbaar vermogen van 7,7 kW. Gerekend met een stookwaarde van 42700 kJ/kG volgt daaruit:

be = B / Pe

Specifiek brandstofgebruik in gram/uur

be = 1260 gram / 7,7 kW
be = 163,64 gram/kWh

De Vetus M2.05 gebruikt gemiddeld 1,5 Liter brandstof per uur bij een beschikbaar vermogen van 7,7 kW.

Specifiek brandstofgebruik in milliliter/uur

be = 1500 cc / 7,7 kW
be = 194,8 cc/kWh

Ga naar Vetus M2.05 Handleiding

Johnson koelwaterpomp F4B-9

De Vetus M2.05 heeft twee koelwaterpompen, de ene is een waaierpomp welke wordt aangedreven door een V-snaar, deze laat de koelvloeistof in een gesloten systeem circuleren door de motor en door de warmtewisselaar. De andere is een Johnson impellerpomp aangedreven door een aandrijfas vanuit het motorblok, deze zuiger buitenboordwater aan om deze eerst als koelwater door de warmtewisselaar te voeren, en daarna door de natte uitlaat weer overboord.

Johnson Impellerpomp
Johnson Impellerpomp

Koelwaterslangen

Het is ons opgevallen dat de installatie van de dieselmotor er gegalvaniseerde slangklemmen zijn gebruikt. De meesten zijn inmiddels vervangen door RVS exemplaren, ook die van de koelwaterslangen op een enkele na. Maar de koelwaterslangen zelf vroegen ook op vervanging. In principe drijft de boot op deze slangen wanneer de buitenboordafsluiter open staat. De vraag was hoe houdbaar het kunststof van de slangen met ingegoten stalen spiraal nog was. Een goede gelegenheid ook om de buitenboordafsluiter zelf te controleren. Zowel de slang tussen de buitenboordafsluiter en het koelwaterfilter, als de slang tussen het filter en de koelwaterpomp zijn vervangen, door Vetus gewapende slangen van 19 mm Ø.

Vetus M2.05
Vetus M2.05 voorzien van nieuwe koelwaterslangen

Gloeipluggen

Voor de de koude start bevinden zich in de cilinderkop  de gloeipluggen welke door middel van elektrische stroom uit de startaccu gedurende een paar tellen voor te verwarmen. De warme motor start zonder voorgloeien, maar de koude motor heeft het voorgloeien nodig. De twe gloeipluggen bevinden zich in de cilinderkop en steken met het verhitte deel in de voorkamer waarin ook de brandstof wordt gespoten. De roodgloeiende gloeipluggen ook wel gloeistiften genoemd helpen om de brandstof te ontsteken. Wanneer de motor eenmaal loopt op dieselbrandstof wordt de ontstekingstemperatuur tijdens de compressieslag bereikt door de samenpersing van de Verbrandingslucht.

NGK 6528Y-114T Gloeipluggen

VETUS M2.05 ELEKTRISCH SCHEMA

Elektrisch schema

A. Drukknop motor voorgloeien
B. Relais motor voorgloeien
C. Relais
D. Drukknop motor stoppen
E. Drukknop motor voorgloeien
F. Drukknop motor starten
G. Akoestisch alarm
H. Buitenboordwatertemperatuur alarm
J. Smeeroliedruk alarm
K. Koelwatertemperatuur alarm
L. Signalering laadstroom dynamo
M. Controlelamp voorgloeien
O. Toerenteller
P. Startaccu
Q. Hoofdschakelaar
R. Startmotor
S. Stop-solenoïde
T. Dynamo
U. Smeeroliedruk schakelaar
V. Temperatuur buitenboordwater schakelaar
W. Temperatuur koelwater schakelaar
Z. Smeltzekering

Elektrisch schema motorpaneel

Elektra Vetus M2.05 schakelpaneel

Elektrisch schema dieselmotor

Elektra Vetus M2.05 met aanpassing voor voorgloeien buiten het motorpaneel om

Modificatie Voorgloeien

Gebleken is dat het ‘Voorgloeien over het bedieningspaneel’ niet volledig werkt. Om een zo storingsvrij mogelijk systeem aan te leggen met zo weinig mogelijk onderbrekingen is er daarom een nieuwe kabel gelegd. Door middel van een extra drukknop (A) bij de hoofdschakelaar (Q) worden nu via het bijgeplaatste relais (B) de gloeipluggen (Y) via een toegevoegde stroomdraad bekrachtigd (zie het elektrisch schema links onder).

Kleuren bedrading

1. Wit (+ naar knoppen Stop D, Voorgloeien E,  Start F)
2. Rood (+ van knop Stop D naar stop-solenoïde)
3. Blauw (+ van knop Voorgloeien E naar relais)
4. geel (+ van knop Starten F naar start-solenoïde/startmotor)
5. Zwart (- van controlelampje M naar aarde)
6. Grijs ( – van controlelampje J naar smeeroliedrukschakelaar U)
7. Bruin (- van controlelampje K naar buitenboordkoelwater temperatuurschakelaar V)
8. Groen (signaaldraad dynamo naar controlelampje L)
9. Oranje (+ van gloeipluggen naar controlelampje M)
10. Wit (signaaldraad van dynamo naar toerenteller)
11. Paars (- van controlelampje H naar circulatiekoelwater temperatuurschakelaar W)
12. Transparant (+ naar controlelampjes H, J, K, L)

Hurth HBW50-2R keerkoppeling

De keerkoppeling is van het type Hurth HBW50-2R. Inwendig bevinden zich op de uitgaande (secundaire) as twee vrij draaiende grote tandwielen. De secundaire as drijft schroefas aan. Op de secundaire as bevinden zich twee pakketten frictieplaten. Door middel van deze frictieplaten wordt of het ene of het andere grote tandwiel gefixeerd op de secundaire as. In middenstand zijn beide pakketten frictieplaten ontkoppeld en lopen beide grote tandwielen vrij rond, evenals de schroefas.

Hurth HBW50
Hurth HBW50 keerkoppeling

Primaire en secundaire as

Op de primaire as bevinden zich twee kleine tandwielen. De primaire as wordt aangedreven door de krukas, dus door de motor. Het ene kleine tandwiel loopt direct in het tandwiel van de secundaire as, het andere kleine tandwiel drijft de secundaire as aan via een tussenwiel. De ingaande (primaire) as heeft dezelfde draairichting heeft als de krukas van de motor. De omkering van de draairichting vindt plaats door het fixeren één van de beide frictiepakketten. Aandrijving van de schroefas vindt plaats via of het kleine tandwiel direct op het grote tandwiel, of via het kleine tussentandwiel.

De vertraging van de schroefas ten opzichte van de krukas is 1:2,05 in de ‘vooruit-stand’ en 1:85 in de ‘achteruit-stand’. Hurth schrijft bij dit type keerkoppeling voor de schroefas vrij te laten lopen. Waarbij ‘bedrijfsuren’ tijdens het zeilen of op stroom geankerd of gemeerd liggende gerekend dienen te worden als motoruren voor wat betreft de keerkoppeling. De secundaire as draait immers met de schroefas mee. Wil men de schroefas stoppen, dan in stand achteruit, aldus de importeur van Hurth keerkoppelingen.

Hurth HBW50-2R
Principe o.a. Hurth HBW5-2R keerkoppeling

2-blads vaste schroef, rechtsdraaiend

2-blads vaste schroef
S-spant met lange kiel en roer aan scheg met 2-blads vaste schroef
Vetus M2.05 controlepaneel
Specifiek brandstofgebruik
Vetus M2.05 gloeistiften
NGK 6528Y-114T gloeistiften
Vetus Dynamo
Dynamo vervangen
Vetus M2.05
Vetus RAL 1007

Disclaimer

De bovenstaande gegevens zijn zo helder mogelijk weergegeven en geschreven vanuit recreatief oogpunt zonder winstoogmerk. Aan de beschrijvingen kunnen geen garantie worden ontleend, het zijn handreikingen te gebruiken op eigen risico waarvoor wij niet aansprakelijkheid zijn mochten er schade, slijtage of persoonlijk letsel ontstaan.