VETUS M2.05 / MITSUBISHI K2AS

De Vetus M2.05 dieselmotor is een tweecilinder viertakt dieselmotor van 7,7 Kw, gebaseerd op het Mitsubishi K2AS motorblok. Dit motorblok is ontwikkeld voor de aandrijving van kleine tractoren, pompen, compressors en generatoren. Door onder andere het weglaten van een radiateurventilator, het uitvoeren met een dieper en groter Carter, het aanbouwen van een keerkoppeling en een buitenboordwaterpomp is het industriële motorblok gemariniseerd. De Vetus M2.05 loopt op gewone diesel en wordt elektrisch gestart.

Brandstof, smeerolie, koeling, elektra

Vetus M2.05
Vetus M2.05 van 11 Pk ofwel 7,7 Kw De voorzijde van de Vetus M2.05 met linksboven het brandstoffijnfilter, linksonder het brandstofgroffilter op de opvoerpomp met daarnaast de carterpomp met zwart glimmende pomp. Aan de voorzijde ook de buitenboord koelwaterpomp en de noodstop (zwart rubberen knop) naast de V-snaar.

De voorzijde van de Vetus M2.05 met linksboven het brandstoffijnfilter, linksonder het brandstofgroffilter op de opvoerpomp met daarnaast de carterpomp met zwart glimmende pomp. Aan de voorzijde ook de buitenboord koelwaterpomp en de noodstop (zwart rubberen knop) naast de V-snaar.

Vetus M2.05 controlepaneel
Vetus M2.05 controlepaneel

Het motorpaneel met start -, voorgloei- en stopknop. Een toerenteller en een voltmeter. De controlelampen duidden aan het smeerolieniveau, de smeeroliedruk, de koelwatertemperatuur, de werking van de dynamo en het voorgloeien.

Technische gegevens

Vetus M2.05

Vermogen en Toerental K2AS

Koppel bij verschillende vermogens en toerentallen
VETUS M2.05
Technische gegevens VETUS M2.05

 

Thermisch rendement

Gemiddeld gebruikt deze Vetus M2.05 bij wisselende belasting/toerentallen 1,5 Ltr dieselbrandstof per uur. Dieselbrandstof heeft een soortelijke massa van 0,84 kg/dm³ (1 liter). 1,5 liter * 0,84 kg/dm³ geeft een gebruik van 1,26 kg / uur. Delen we deze 1,26 kg door 3600 (60 minuten maal 60 seconden) dan komt dat op een brandstofgebruik van 0,00035 kg/seconde. Als Verbrandingswaarde van dieselbrandstof Ho wordt gegeven 42.700 kJoule/kg, er wordt per seconde 0,00035 kg * 42700 kJ = 14,945 kJ warmte aan de motor toegevoegd. Het maximale motorvermogen bedraag 7,7 kW, gemiddeld wordt het geleverde vermogen geschat 60% maakt 4,6 kW. Het geleverde gemiddelde vermogen gedeeld de toegevoerde warmte maakt 4,6/14,945 = 0,309 wat neerkomt op een Rendement van 31 %.

Rendement ηt

1,5 Liter * 0,84 kg/dm³ = 1,26 kg / uur
1,26 / 3600 = 0,00035 kg/sec
0,00035 * 42700 = 14,945 kJoule/sec
Rendement = 7,7 * 0,6 / 14,945 = 0,31
ηt = 31 %

Specifiek brandstofgebruik

De Vetus M2.05 gebuikt gemiddeld 1,26 kG brandstof per uur bij een beschikbaar vermogen van 7,7 kW. Gerekend met een stookwaarde van 42700 kJ/kG volgt daaruit:

be = B / Pe

Specifiek brandstofgebruik in gram/uur

be = 1260 gram / 7,7 kW
be = 163,64 gram/kWh

De Vetus M2.05 gebruikt gemiddeld 1,5 Liter brandstof per uur bij een beschikbaar vermogen van 7,7 kW.

Specifiek brandstofgebruik in milliliter/uur

be = 1500 cc / 7,7 kW
be = 194,8 cc/kWh

Ga naar Vetus M2.05 Handleiding

Disclaimer

De bovenstaande gegevens zijn zo helder mogelijk weergegeven en geschreven vanuit recreatief oogpunt zonder winstoogmerk. Aan de beschrijvingen kunnen geen garantie worden ontleend, het zijn handreikingen te gebruiken op eigen risico waarvoor wij niet aansprakelijkheid zijn mochten er schade, slijtage of persoonlijk letsel ontstaan.