Land van Altena

Land van Altena

In de Noord-Brabantse plaats Almkerk zou er eens een kasteel hebben gestaan waar zich de Heren van Altena zouden hebben gevestigd. Het land van Altena is het gebied aan de noordzijde begrensd door de Boven-Merwede, aan de oostzijde door de Afgedamde Maas, aan de zuidzijde door de Bergse Maas en aan de westzijde door de Nieuwe Merwede. Dat klinkt als een vierkant maar het Land van Altena heeft eerder het bovenaanzicht van een wat grillig trapezium. Rivieren lopen immers zelden kaarsrecht en stroomgebieden zoals de Biesbosch evenmin. Het zijn de kaders van het Land van Altena met min of meer nabij de rivieren woonplaatsen als Woudrichem, Sleeuwijk, Werkendam, Hank en Aalburg.

Strandhuis der Bildtpollen

Het land van Altena in Noord-Brabant is een gebied met oude papieren. Ergens in de archieven ligt er een oorkonde opgeslagen uit 966 waarin wordt gesproken over een hoeve ‘in comitatu Testrebatensi super fluvio Huoltena‘, in gewoon Nederlands ‘het graafschap Teisterbant boven de rivier Huoltena’ waarbij die laatste benaming is te vertalen als als ‘Hout-water’. Of daar veel bomen hebben gestaan, of er kadeversterkingen waren uit hout of dat er drijvende boomstammen waren, het zou allemaal kunnen. Maar vanaf 1198 worden de benamingen ‘Holtena, Outhena, Authena, Houtena, Hautenay, Houtenna, Outhana, Othenay, Althena en Altena’ geschreven. Met na verloop van tijd de ‘Heren van Altena’ die zich dus vestigden in een kasteel aan de oostkant van Almkerk. Het zou gelegen zijn geweest bij het huidige Altena’s Laantje op het terrein van de Altenahoeve.

Landbewerking op een aardappelenveld in Nij Altoenae

De foto hierboven, die zou zomaar genomen kunnen zijn in de landelijke omgeving van het Land van Altena. Maar niets is minder waar. Deze foto is genomen in Friesland, helemaal bovenin Friesland zelfs, vlak bij de Waddenzeedijk. Maar laat daar nu aan de horizon een plaats gelegen zijn met de naam ’Nij Altoenae’, het Fries voor ‘Nieuw Altena’. En laat daar nu een verband liggen met het Noord-Brabantse Altena! In een eerder bericht schreven wij over de ‘Slikwerkers’, mannen die met schop en kruiwagen zeeweringen opwierpen en aan landwinning deden.

Standbeeld ‘De Slikwerker’, met als opschrift ‘Hier op ‘e wadden wereld fan water en slik won hij lând ut see in weer en wyn, skep foor skep, monnikewerk.’

Het verhaal gaat dat er inderdaad werkers uit het land van Altena zijn geweest die als ‘Slikwerkers’ aan de landwinningen bij de Waddenzee hebben gewerkt. Vandaar de naam ‘Nij Altoenae’ in het noordwestelijke Friese land nabij Vrouwenparochie, Sint-Annaparochie en Sint-Jacobiparochie. Plaatsnamen die in het Brabantse land ook niet zouden misstaan. En nog even dit over het Bildt en de Bildtpollen zoals prijkt op de gevel van het Strandhuis: aan de streeknaam ‘Het Bildt’ heeft een aardappel haar naam te danken. Namelijk de ‘Bildtstar’. Die kwam hier namelijk als eerste vandaan. Maar inmiddels ook uit het Brabantse land.

Geef een reactie