Begin van de Wereld

Van Zwarte Haan naar Cabo Finisterre

Standbeeld ‘De Slikwerker’

Vandaag neergestreken met de tent bij de boer. Eerst maar eens de omgeving verkend: ruim twintig jaar geleden waren we hier ook al eens maar er is best veel veranderd. De boerderij heeft andere bewoners en beheerders van het kampeerveld gekregen, het boerenbedrijf is zich volledig gaan richten op recreanten. Kleinschalig dan weer wel, vijftien kampeermiddelen is de max. Er staan nu drie tenten en wij staan zo goed als alleen in het groen. Bij de Waddenzeedijk zagen we een standbeeld met het opschrift ‘De Slikwerker’. Aan het begin van de zestiende eeuw zijn er in de Waddenzee strekdammen aangelegd om de Friese kust te beschermen tegen hoog water en tegelijk zouden de strekdammen zand vasthouden zodat de zee zelf de slikwerkers, met geen andere hulpmiddelen dan een schop en een kruiwagen, zou gaan helpen bij de landwinning. En dat werkte, het nieuwe land werd genoemd ‘t Oud-Bildt en ‘t Ny-Bildt, aangelegd buitendijks de Pôldyk, en later de  Westerse- en Oasterse Bildtpôlen.  Dit gebeurde ook in de crisisjaren van 1930 tot 1938 door middel van de zogeheten ‘werkverschaffing’, door de overheid destijds opgezette projecten om mensen aan een inkomen te helpen. Slikwerkers die met schop en kruiwagen de dijken verhoogden en versterkten. Een standbeeld waard.

Het Friese Wad met aan de horizon Ameland, onderhevig aan het gezichtsbedrog van luchtspiegeling ofwel ‘kimverheffing’

Over nieuw land gesproken, bij Zwarte Haan begint het Jacobuspad. Een pelgrimspad dat ook hier een begin heeft en uitloopt op Santiago de Compostella in Noord-Spanje aan de Golf van Biskaje en de Atlantische Oceaan. En die plaats ligt dus bij Cabo Finisterre, vertaald ‘Einde van de Aarde. Finis Terre. Dus dan zou je zomaar kunnen beredeneren dat bij Zwarte Haan waar de pelgrimsweg naar Santiago de Compostella begint het begin van de aarde ligt. Logisch toch? In Santiago Compostella  zou Jacobus begraven liggen. Jacobus was een leerling van Jezus van Nazareth, die als zendeling de opdracht verstond ‘tot aan het einde van de wereld’ te gaan. Jacobus is dus niet in het Friese Zwarte Haan geweest, maar wel in Spanje, Finisterre, eind van de aarde, eind van de wereld. De legende spreekt over een ster aan de hemel die de rustplaats van Jacobus op aarde aan zou hebben gewezen. Santiago de Compostella, ‘De heilige Jacobus op het Veld van de Ster’. En laat er nu hier vlakbij in het Friese land een plaatsje zijn dat de naam draagt Sint Jacobiparochie …

Cabo; kaap
Stella; ster
Compost; veld
Fini; finish, einde
Terre; aarde, land, wereld

Zwarte Haan, het begin van het Jacobspad

Geef een reactie