Bruinisse

Ontstaansgeschiedenis van Bruinisse

Na een rondje Grevelingen zijn we weer aangekomen in Bruinisse. En daar kunnen we niet aan voorbij, want om op de Grevelingen te komen of dit grootste zoutwatermeer van Europa weer af te komen moeten we bij Bruinisse door de sluis. Maar over Bruinisse of in de volksmond Bru gesproken: in het jaar 1467 verleende landsheer hertog Philips van Bourgondië toestemming om de de schorren en de slikken aan de oostzijde van het eiland Duiveland te bedijken, om daarmee polder- en akkerland te winnen. Het droogvallende en onderlopende gebied waar tot die tijd eb en vloed vrij spel hadden zou destijds al bekend staan als Bruynisse – Beoostenduvelandt.

Adriaan van Borsele (1425-1468)

Ene Adriaan van Borsele Heer van Brigdamme (1425-1468) was een Zeeuwse edelman die Brigdamme, Popkensburg, Souburg, Zoutelande, Brouwershaven en Duiveland bestierde en die op 24 maart 1467 de neuzen van verschillende eigenaren van de gorzen dezelfde kant op te laten wijzen. En zo werd er gezamenlijk begonnen met de aanleg van een negentien kilometer lange dijk rond de drassige gronden. Voor een dagloon van 5 cent per man. Waarmee er 800 hectare korenland werd gewonnen. Maar dat maakte Adriaan van Borsele niet meer mee, wel zijn weduwe Anna van Bourgondië, vast en zeker familie van de eerder genoemde Philips. Deze Anna hertrouwde met Adolf van Cleef en liet het dorp Bruinisse uit zilte zeegrond verrijzen. Overigens is het deze Anna waar Sint Annaland schuin tegenover Bruinisse naar is vernoemd.

Bruinisse achter de dijk

Anna van Bourgondië (circa 1435-1508)

De bevolking van Bruinisse kon daarmee gaan leven van zowel de landbouw als van de visserij. De mosselen of zoals men op Bru zegt de mossels en de oesters lagen er voor het oprapen. Maar ook haring, bliek en garnalen werden er volop gevangen. In de landbouw ging men voor vlas, gerst en hop ofwel voor kleding, voedsel en vertier. Anna van Bourgondië vond daarom dat de bewoners van Bruinisse best hun financiële steentje bij konden dragen in het bestraten van het dorp, de aanleg van een haven en het in stand houden van de kerk, niet die van de foto. Een belasting van een stuiver op een vat bier, zo wordt verteld. Daar gaan je vijf zuur verdiende centen weer …

Geef een reactie