Boeienlegger ss Langeoog (1942)

Boeienlegger ss Langeoog volledig uitgerust met hijsgerei. Op de kade zijn de boeien zichtbaar welke door de Langeoog worden opgenomen en uitgelegd.

Van België naar Duitsland

Op 9 december 1942 werd boeienlegger ss Langeoog te water gelaten bij de Belgische scheepswerf Beliard Craigton in Oostende. Vrijwel direct werd het nieuwe schip onder gezag van de Duitse Loods- en Betonningsdienst gebracht dat het naar Noord Duitsland dirigeerde. In Mei 1945 werd het schip door de Amerikaanse geallieerden als oorlogsbuit gevorderd en in bruikleen gesteld aan het Wasser- und Schiffahrtamt de WSA (de equivalent van de Nederlandse Rijkswaterstaat) met als standplaats Bremerhaven. In 1954 kwam aan de bruikleen een einde nadat het schip door het Wasser- und Schiffahtamt werd aangekocht.

Betonningsvaartuig

In de periode van 1942 tot 1969 deed ss Langeoog waarvoor het gebouwd was: het leggen, opnemen en onderhouden van de betonning in de kustwateren. Daartoe was het schip uitgerust met een zware en degelijk verstaagde mast op het voorschip, waaraan door middel van spieren en stoomlieren boeien compleet met ketting en ankergewicht in- en uit het water gehaald konden worden en aan dek konden worden vervoerd. Mogelijk dat ss Langeoog ook ondersteuning heeft geboden aan de Duitse Loodsdienst.

Tonnenlegger ss Langeoog
Dekplannen van ss Langeoog

Korpsschip Lemaire en Spica

30 mei 1969 werd het schip uit de vaart genomen om te worden gesloopt. Maar het werd van de sloop gered en overgedragen aan het Zeekadetkorps Maassluis waar het, ontdaan van de Triple Expansie stoommachine, de stoomketel en stoomwerktuigen aan dek zoals de anker- en hijslieren, voortaan dienst zal doen als korpsschip met de naam Lemaire, vernoemd naat Lt. Ter Zee W.C. Lemaire.

Korpsschip Lemaire
Korpsschip Lemaire

Zeekadetkorps Maassluis en Schiedam

In 1979 kreeg het Zeekadetkorps Maassluis de beschikking over loodsboot Rigel en werd de Lemaire overgedragen aan Zeekadetkorps Schiedam, die het als korpsschip Spica in gebruik heeft genomen tot 2016. Waarna het schip als ‘afgeschreven’ is beschouwd. Het schip heeft ook een klein aandeel gehad in de in 1976 uitgezonden televisieserie Hollands Glorie als de ‘Neeltje’. In de verfilming van het gelijknamige boek van schrijver Jan de Hartog vervulde het schip de rol van een vrachtvaarder, op de lijndienst met ladingen kaas bestemd voor Zuid-Amerika.

Technische gegevens

ss Langeoog
Gebouwd door Beliard Brighton, Oostende, België
Tewaterlating 9 september 1942
Lengte over alles 47,47 meter
Breedte over alles 8,75 meter
Diepgang 4,00 meter
Voortstuwing 500 iPk Triple Expansie Stoommachine
Bunkercapaciteit 100 ton kolen
Maximum snelheid 9,5 Kn

Lemaire bij vertrek uit Maassluis. Foto getoond met dank aan ZKK Schiedam
Foto getoond met dank aan ZKK Schiedam
Foto getoond met dank aan ZKK Schiedam