SILVA 102 B/H stuurkompas

Het SILVA 102 B/H stuurkompas is een vloeistof gevuld bolkompas, bedoeld om in een vrijwel verticaal en dwarsscheeps schot gemonteerd te worden. In de praktijk zal dat bij kajuitzeiljachten naast of boven de kajuitingang zijn, goed zichtbaar vanaf de helmstok. Minder geschikt is het SILVA stuurkompas geschikt om peilingen te nemen of om de windrichting af te lezen. Maar vanwege de goede afleesbaarheid en aanwezige verlichting is de SILVA 102 B/H een prima stuurkompas.

Het magnetisch kompas is het meest basale navigatiemiddel. Varende met op rivieren, kanalen, meren en plassen zijn er tal van punten om zich op te oriënteren. De oevers, boeien, kerktorens. Op ruim water wordt een kompas een eerste vereiste. In de huidige tijd zijn er talloze elektronische en digitale mogelijkheden met onbegrensde mogelijkheden om mee te navigeren. ‘Beeldschermnavigatie’ is eerder regel dan uitzondering. Desalniettemin wordt gesteld dat een conventioneel magnetisch kompas tot de standaard uitrusting van een zeeschip behoord. Vanwege de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van een stroombron.

Stuurkompas, schotkompas
Silva 102B/H magnetisch kompas

Geografische en magnetische polen

De geografische Noordpool van de aarde bevindt zich op 90° noorderbreedte. De geografische Zuidpool op 90° zuiderbreedte. In theorie wijst het kompas de windstreken aan langs de magnetische banen van het aardmagnetisme die liggen langs de meridianen van noord naar zuid. In theorie, want in de praktijk verlopen deze magnetische banen zich in bochten, afhankelijk van de plaats op aarde oostwaarts of westwaarts in meer of mindere mate. Maar ook de magnetische noord- en zuidpolen liggen niet exact op de geografische noord- en zuidpool Sterker nog, deze liggen niet vast maar verplaatsen zich.

Variatie verrekenen

Zo heeft de magnetische noordpool volgens berekeningen eeuwenlang vanuit Nederland gezien westelijk van de geografische Noordpool gelegen. Maar al die tijd is deze in oostelijke richting aan het verschuiven. Dit wordt op zeekaarten aangeduid als de Variatie. Rond de jaren zeventig van de vorige eeuw was er nog sprake van een westelijke Variatie van 4° a 5°. In 2023 is de Variatie voor posities gelegen bij Nederland 0°, de voorspelling is dat deze naar de 1° of 2° oost zal gaan. Een kompas wijst dus niet naar het Geografische noorden maar naar het Magnetische noorden. Deze Variatie dient verrekend te worden bij peilingen en koersen van het magnetisch kompas.

Definitie van de Variatie

De Variatie is hoek in booggraden
tussen het magnetische noorden (Nm)
en het ware noorden (Nw)

Silva 102 B/H stuurkompas
Het gedemonteerde Silva 102 B/H stuurkompas

SILVA 102B/H

SILVA 102 B/H kompas