NAVIGATIE

Global Positioning System

Het Global Positioning System bestaat uit een netwerk van grondstations, satellieten en ontvangers en is van oorsprong een Amerikaans militair systeem, dat ook toegankelijk is voor civiel gebruik. GPS is daarbij niet het enige navigatiesysteem dat gebruikt maakt van satellieten, Europa werkt aan een vergelijkbaar systeem met de naam GALILEO en Rusland bedient zich van GLONASS.

Satellieten, grondstations en ontvangers

Deze vergelijkbare plaatsbepalingsystemen zijn opgebouwd uit de volgende elementen: op strategische locaties op aarde grondstations, op een hoogte van 20.0000 kilometer boven de aarde een 30 tal satellieten, en de ontelbare hoeveelheid ontvangers bij gebruikers.

GPS-signalen

De satellieten in de ruimte zijn voorzien van een uiterst nauwkeurige atoomklok. De satellieten zenden een GPS-signaal uit dat verwerkt wordt door GPS-ontvangers. Het GPS-signaal bestaat uit een ‘verzendtijd-codering’ en informatie van de betreffende satelliet. Boven vrijwel ieder gebied op hetbaardoppervlak zijn voor een GPS-ontvanger minstens drie satellieten ontvangbaar. Wanneer GPS-apparatuur minstens hetbsignaal van twee GPS-satellieten ontvangt is deze in staat een geografische positie te berekenen aan de hand van ontvangen ‘verzendtijd-coderingen’ en de ‘ontvangsttijd’. De tijdverschillen daartussen zijn een maat voor de berekening van de plaatsbepaling.

Correcties

Daarbij zijn ook de grondstations van belang. Ook deze ontvangen voortdurend het GPS-signaal van de satellieten. Waarbij een aantal met elkaar in verbinding staande grondstations op hun beurt de positie van GPS-satellieten in de ruimte berekenen. Naar iedere afzonderlijke GPS-satelliet stuurt het grondstation voortdurend een ‘correctie-reeks’ welke ook weer meeverzonden wordt met het door de ontvangers te verwerken GPS-signaal om te komen tot een nauwkeurige positie.

Militair systeem

Het Amerikaanse GPS-systeem is van oorsprong een militair systeem, ook gebruikt voor civiele doeleinden. Maar de nauwkeurigheid van het plaatsbepalingsysteem is daarmee ook in handen van de Amerikaanse defensie. Bij spanningen in de wereld kan de Amerikaanse defensie de nauwkeurigheid van het systeem verminderen door beïnvloeding van de GPS-signalen, uitsluitend te corrigeren door militaire GPS-ontvangers. Omwille van onafhankelijkheid bouwt Europa dan ook aan een eigen systeem met de naam Galileo, dat rond 2020 in werking wordt gesteld. En waarbij speciale ‘Galileo-apparatuur’ nodig is om daarvan gebruik te maken.

Philips MK9 GPS navigator met weergave van de berekende koers en afstand tot waypoints en de actuele koers en snelheid over de grond. Andere mogelijke weergaven zijn onder andere verwachte tijd van aankomst en nog te varen tijd.

Philips MK9 AP Navigator

De getoonde Philips MK9 AP Navigator is begin jaren negentig ook op de markt gebracht onder de merknamen Leica en Danmark en stond aangeschreven als een professionele GPS voor de beroepsvaart en de watersport. GPS-apparatuur van recentere data biedt meer mogelijkheden, deze GPS heeft als ‘gebrek’ ook het niet meer actueel zijn met de datum, vanwege de zogenoemde ‘GPS Roll-Over’, maar de volgende informatie weet deze GPS op verschillende schermen vooralsnog weer te geven;

MK9 GPS functies

* Positie in coördinaten (Breedtegraden en Lengtegraden)
* Magnetische koers over de grond
* Ware koers over de grond
* Vaart over de grond
* Te varen loxodroomkoers naar routepunt
* Te varen grootcirkelkoers naar routepunt
* Te varen koers naar Man Over Boord positie
* Te varen verheid tot Man Over Boord positie
* Afstand tot aan te varen routepunt
* Verwacht tijdstip van aankomst bij routepunt
* Te varen tijdsduur tot routepunt
* Aankomstalarm bij routepunt
* Totaal afgelegde afstand in Zeemijlen (log)
* Afgelegde afstand met ‘0’ reset (log)
* Afwijking van ingestelde koerslijn (met alarmering)
* Afwijking van ingestelde ankerpositie (met alarmering)
* Voedingalarm (stroomvoorziening)
* Antennestoring alarm
* GPS-signaal alarm

Freiberger sextant (navigatie)

Klik op foto en ga naar Freiberger

KISS navigatie

Klik op foto en ga naar KISS navigatie

Getijdebewegingen

Klik op foto en ga naar getijden en stromen

‘De zon komt op, de zon gaat onder,
en altijd snelt ze naar de plaats
waar ze weer op zal gaan.’

Pr 1

‘Hij bepaalt het getal van de sterren,
Hij roept ze alle bij hun naam.
Groot is onze Heer en oppermachtig,
zijn inzicht is niet te meten.’

PS 147

Disclaimer De bovenstaande uitleg en benaderingen zijn zo betrouwbaar mogelijk uitgelegd maar geven geen garantie op een veilige navigatie ter land, ter zee of in de lucht. Het bovenstaande is uitsluitend bedoeld om het begrip van en de belangstelling voor de astronomische navigatie te verbreden.