Pontje Steur / Het Scheur

Pontje Steur

Pontje Steur op de wal voor winteronderhoud

Over het Steurgat ten zuiden van Werkendam vaart ‘Pontje Steur’, een gemotoriseerde kabelpont als een aangename passage voor wandelaars en fietsers. Het Steurgat staat via de sluis bij Werkendam in verbinding met de Nieuwe Merwede en loopt langs de oostzijde van de Biesbosch via de kreek Spijkerboor naar de Amer en via de Ruigt naar het midden van de Biesbosch.  De schippers van Pontje Steur varen niet alleen het pontje, maar vertellen ook graag van de mooie omgeving of wijzen de weg. Nu in het voorjaar nemen de schippers staalborstels, schuurpapier en de lak ter hand om Pontje Steur klaar te maken voor het nieuwe seizoen. Vanzelfsprekend krijgt ook de motor onderhoud. Al zal het vooralsnog een paar maanden wachten zijn vanwege de Corona-crisis, rustig werkend ziet het pontje er straks boven en onder water weer keurig uit.

Onderhoud van het pontje, boven en onder water

BinnenvaartPolitieReglement

Artikel 1.01. Betekenis van enkele uitdrukkingen

A Typen schepen

In dit reglement wordt verstaan onder:

14°. veerpont: schip dat een veerdienst onderhoudt, waarbij devaarweg wordt overgestoken, en dat door de bevoegde autoriteit als veerpont is aangemerkt;

Artikel 6.23. Vaarregels voor veerponten

  • 1 Een veerpont mag slechts vertrekken, keren of het vaarwater oversteken, nadat hij zich er van heeft vergewist dat dit zonder gevaar kan geschieden.

  • 2 Een veerpont mag bij vertrek, keren of oversteken van het vaarwater medewerking verlangen van een groot schip.

  • Een klein schip moet voorrang verlenen aan een vertrekkende, kerende of overstekende veerpont.

Voor verdere informatie: zie BPR en RPR

Veerpont Maassluis-Rozenburg over Het Scheur

Veerboot Hoofd-Ingenieur Van Elzelingen varende tussen Maassluis en Rozenburg.

Veerboot Hoofd-Ingenieur Van Elzelingen voor de veerdienst Maassluis-Rozenburg, feitelijk de rivier Het Scheur overstekend. Het Scheur begint daar waar de Nieuwe – en de Oude Maas samenstromen ter hoogte bij Vlaardingen bij kilometerraai 1013 en loopt door tot kilometerraai 1026, bij de Maeslantkering. Over een historische fout gesproken: er wordt wel gesproken over Maassluis en Rozenburg aan de Nieuwe Waterweg. Maassluis nam het zelfs in haar logo op: ‘Eerste Stad aan de Waterweg’. Maar dat is historisch onjuist gebleken, Maassluis ligt aan Het Scheur, preciezer gezegd aan ‘t Sluise Diep, een bocht in het Scheur! Maar sinds 12 juni 2013 is Scheur weer de officiële naam van de rivier tussen Vlaardingen en de Maeslantkering, dank zij de inspanningen van Rozenburger en lid van de Historische Vereniging Maassluis Leo Boer die het misverstand bij minister Melanie Schultz van Haegen onder de aandacht heeft gebracht. De in aanbouw zijnde Blankenburgtunnel ligt dus niet onder de Nieuwe Waterweg, maar gaat onder Het Scheur door. En de veerboot Hoofd-Ingenieur Van Elzelingen stak dus het Scheur over, net als de huidige nog in de vaart zijnde veerboten. Wat de H.I. Van Elzelingen betreft: deze werd  in 1930 gebouwd als ‘zijlader’, en in 1950 omgebouwd van stoom- naar motorschip. Toen werd ook het rijden verbreed en werd de opbouw naar het achterschip verplaatst voor een geheel vrije laadvloer. Ergens heb ik nog een vage herinnering eens met deze veerboot mee te zijn geweest, ik zal hooguit een jaar of vijf, zes zijn geweest, het was insteken en passen en meten met de auto over de smalle klep, het dekpersoneel van de veerboot gaf aanwijzingen, het was een warme zomerse dag en het was druk en er stond wind, dat weet ik ergens nog wel. In 1971 is de Hoofd-ingenieur Van Elzelingen vergaan op de Middellandse Zee nadat zij was verkocht aan een eigenaar in Italië.

Disclaimer: Bovenstaande voorschriften zijn zo betrouwbaar mogelijk geciteerd uit ter beschikking staande reglementen, maar aan de citaten kunnen geen rechten of plichten worden onttrokken.

Geef een reactie