Johan Friso Sluizen, Starum (Fr)

Johan Friso Sluizen, Stavoren

Landschap en duurzaamheid staan bij provincie Fryslân hoog in het vaandel. De nieuwe Johan Friso Sluis bij Stavoren is daar een mooi voorbeeld: anders dan gebruikelijk in de weg- en waterbouw bestaat de zuidelijke schutkolk van het ontstane complex niet uit een vierkante bak met betonnen wanden, maar de schutkolk is ingericht met glooiende oevers voorzien van rietkragen. Zonnepanelen met een oppervlakte van 150 vierkante meter voorzien in de energiebehoefte van de sluis om de sluisdeuren, de basculebrug en de verlichting te bedienen. De sluis werkt daarmee energieneutraal en kan worden gerekend tot de duurzaamste kunstwerken van Nederland. De zuidelijke sluiskolk van het complex heeft een lengte van 65 meter met een smalste doorvaartbreedte van 7 meter. Op het breedst meet de kolk met schuine zijden 18 meter, bij een variabele diepgang van 2,60 tot 3 meter. Maar ook de noordelijke schutkolk kan worden gebruikt om te schutten van het IJsselmeer naar het Friese land of omgekeerd.

De zuidelijke sluiskolk van de Johan Friso Sluizen, deze is natuurlijk aangelegd met zachte groene oevers achter het remmingswerk.

Verschillende werelden

Het opmerkelijke doet zich voor dat sluizen zoals de Johan Friso Sluis als het ware naar een andere beleving brengen. Het IJsselmeer toont zich als het ruime water dat zich vanuit Stavoren uitstrekt tot aan de horizon, zowel in noordelijke, westelijke en zuidelijke richtingen. Waar het aan gaat komen op varen op kompas, zeekaart, plotter en GPS. Waarbij het water sterk beïnvloed wordt door weer en wind, van spiegelglad tot anderhalve meter golfhoogte, dikwijls in een korte golfslag, het IJsselmeer eigen. Op het IJsselmeer tref je wijselijk zeewaardig uitgeruste jachten aan, een enkeling waagt zich er met een scheepje van meer en plas. De Friese wateren binnenvarend of -zeilend brengt ons langs weilanden en rietkragen en karakteristieke Friese boerderijen, je vaart er van boei naar boei of gewoon langs de kant, met schapen op de dijk en koeien in het land. Je vaart er langs luwtes van bomen en dorpen, de Friese Meren zijn het zeilwater voor alles wat reilt en zeilt, van Polyvalk tot Skutsje, van Randmeer tot Grundel.

Een bijzondere ervaring om na het passeren van sluisdeuren, komende van een zee soms hol en hoog opgezweept, de  stille wateren met grazige weiden binnen te gaan.

De noordelijke en eerst aangelegde schutkolk van de Johan Friso Sluizen.

Binnenvaart Politie Reglement

Hoofdstuk 6. Vaarregels Afdeling V. Doorvaren van bruggen, stuwen en sluizen

Artikel 6.28a. In- en uitvaren van sluizen

1. Voor het invaren van een sluis kunnen tekens worden getoond aan weerszijden van de invaartopening op gelijke hoogte dan wel aan de stuurboordszijde daarvan.

Deze tekens betekenen:

a. twee rode vaste lichten boven elkaar: het invaren is verboden, de sluis wordt niet bediend;

b. één rood vast licht: het invaren is verboden, de sluis wordt bediend;

c. een rood vast licht en daaronder een groen vast licht: het invaren is verboden, maar dit zal aanstonds worden toegestaan;

d. één groen vast licht: het invaren is toegestaan;

e. twee groene vaste lichten boven elkaar: het invaren is toegestaan, de sluis is aan beide zijden open en wordt niet bediend.

2. Voor het uitvaren van een sluis kunnen tekens worden getoond aan weerszijden van de uitvaartopening op gelijke hoogte dan wel aan de stuurboordszijde daarvan.
Deze tekens betekenen:

a. één rood vast licht: het uitvaren is verboden;

b. één groen vast licht: het uitvaren is toegestaan.

Disclaimer: De bovenstaande informatie is zo zorgvuldig mogelijk weergegeven maar biedt geen garantie voor een regel conforme en veilige doorvaart, het slagen voor een te behalen bevoegdheid

Geef een antwoord