Historische Schepen

Historische Schepen

Theelepeltjes Douwe Egberts

Theelepeltjes met schepen voor een Hollands landschap van links naar rechts:

Boeier

De eerste boeier werd gebouwd als vrachtvaarder in de 17e eeuw. Sindsdien heeft dit type, vooral als plezierjacht, verschillende veranderingen ondergaan. Nog steeds is de fiere Boeier met zijn mooie lijnen een sieraad op onze Nederlandse wateren.

Kofschip

Typisch Nederlands koopvaardijschip uit de 18e en 19e eeuw dat voornamelijk in Friesland en Groningen werd gebouwd. De kleine kofschepen werden gebruikt voor de grote kustvaart onder andere naar de Oostzee en ook wel voor de vaart naar het verre West-Indië.

Koopvaarder

Het afgebeelde type is een hulk. Deze Hollandse zeeschepen (bewapend ook wel als oorlogsschepen gebruikt) voeren van het midden van de 14e eeuw tot in de 16e eeuw. Ze hadden vaak flinke afmetingen en speelden onder andere een rol bij de gevechten van de Watergeuzen.

Zeven Provinciën

Onder bevel van Michiel Adriaanszoon de Ruyter behaalde dit machtige en beroemde schip verschillende grote overwinningen, zoals in de vierdaagse zeeslag in 1666 en in de beroemde tocht naar Chatham. Ook nu bezit onze Koninklijke Marine weer een Vlaggeschip van deze naam. (aldus de beschrijving)

Groene Draeck

Dit snelle oorlogsschip werd gebouwd in 1623, Piet Hein heeft er korte tijd bevel over gevoerd. De Groene Draeck was daarna als vlaggeschip van Maarten Harpertszoon Tromp o.a. betrokken bij de strijd tegen de Duinkerker kapers. Naar dit schip is het huidige Lemsteraak-jacht van prinses Beatrix genoemd.

Klipper

Klippers (de eerste werd +/- 1840 gebouwd) bereikten soms grotere snelheden dan de toenmalige stoomschepen. Door hun beperkte laadvermogen verloren zij weldra hun betekenis, mede door de bouw van het Suaezkanaal. Deze schepen werden soms aangeduid door hun lading: goud-, koffie-, thee- en opiumklipper.

Aldus een fraai stukje geschiedschrijving, geheel niet vrij van chauvinisme
te bespreken onder de koffie van DE of bij een vers kopje thee …

Beschrijving ‘Historische Schepen’ Theelepeltjes Douwe Egberts

Geef een reactie