Pontje Steur, Biesbosch

Pontje Steur blijft aan de wal

Vandaag een paar mooie foto’s binnengekregen van ‘Pontje Steur’, het voet- en fietsveer dat straks weer zal varen over het Steurgat, even bezuiden Werkendam langs de Biesbosch. Vooralsnog is het nog even wachten op het moment dat het kabelpontje ‘het ruime sop’ zal gaan kiezen, alles te maken hebbend met de Corona-crisis en de ‘anderhalve meter samenleving’. Want alhoewel Pontje Steur capabel is voor twaalf passagiers, praktisch gezien is het vooralsnog niet haalbaar voldoende onderlinge afstand te scheppen. Bovendien zijn groepsactiviteiten zoals gezamenlijk wandelen en fietsen in de huidige tijd ongewenst.

Pontje Steur vers in de lak, april 2020

Desalnietemin ligt het pontje er ‘spik en span’ bij. Het onderwaterschip ‘geknipt en geschoren’ zoals dat in scheepstaal heet, ofwel vrijgemaakt van aangroei. Boven water alles strak in de lak, de romp in het blauw, evenals de scepters van de reling, samen met helder wit. Het loopdek mooi grijs, de luiken en de bewegende delen van de laadkleppen gesmeerd, en ook de naam staat weer mooi vermeld, ‘Pontje Steur’ geflankeerd door een gestileerd logo.  En zo ligt het pontje er tot voldoening van de schurende, schrapende en schilderende schippers weer fraai bij in de voorjaarszon onder een blauwe hemel. Wachtende om ‘heen en weer’ over het Steurgat van wal te steken.

Pontje Steur boven en onder water in de verf, april 2020

En alhoewel het pontje alleen overdag vaart en bij goed zicht, ter lering hierbij de verlichting van veerponten volgens het Binnenvaartpolitiereglement, geldende op het Steurgat:

Artikel 3.16. Tekens van varende veerponten

1 Een niet-vrijvarende veerpont moet des nachts voeren:

a. een wit helder rondom schijnend licht op een hoogte van tenminste 5 m. Deze hoogte mag echter worden verminderd, indien de lengte van de pont 15 m niet overschrijdt;

b. een groen helder rondom schijnend licht ongeveer 1 m boven het onder a bedoelde licht.

2 De het meest bovenstrooms gelegen ankerschuit of drijver van een veerpont aan een langskabel moet des nachts zijn voorzien van een wit helder rondom schijnend licht, tenminste 3 m boven het wateroppervlak.

3 Een vrijvarende veerpont moet des nachts voeren:

a. een wit helder rondom schijnend licht, bedoeld in het eerste lid, onder a;

b. een groen helder rondom schijnend licht, bedoeld in het eerste lid, onder b, en,

c. boordlichten en een heklicht. Deze lichten moeten voldoen aan artikel 3.08, eerste lid, onder b en c.

Voor verdere informatie: zie BPR en RPR

Disclaimer: Bovenstaande voorschriften zijn zo betrouwbaar mogelijk geciteerd uit ter beschikking staande reglementen, maar aan de citaten kunnen geen rechten of plichten worden onttrokken.

Geef een reactie