Pontje Steur

Pontje Steur

Aan de rand van de Brabantse Biesbosch vaart over het Steurgat ‘Pontje Steur’: een fiets- en voetveer als verbinding tussen de Draepkilweg aan de oostelijke oever en ‘t Kooike in de Noordwaardpolder. Op 17 augustus 2000 is het pontje in de vaart genomen, waarmee het vaart al ruim twintig jaar in de vaart is. Vorig jaar dan niet vanwege COVID-19, het veer is te klein om de anderhalve meter onderlinge afstand aan te houden. Maar sinds juli 2021 is het voetveer weer in de vaart voor wandelaars en fietsers van en naar de Brabantse Biesbosch. Aardig om te weten dat het Pontje Steur gevaren en onderhouden wordt door vrijwillige schippers. Die graag een praatje maken onderweg.

Sint Elisabethsvloed

In de nacht van 18 op 19 november 1421, dit jaar dus 600 jaar geleden, werd het zuidwesten van Nederland geteisterd door een zware storm. Maar ook West-Friesland en Kennemerland, zeg maar het huidige Noord-Holland en het gebied van de Grote Rivieren tot aan Tiel en Arnhem hadden er zwaar onder te lijden. Op meerdere plekken waren er overstromingen en dijkdoorbraken. Duizenden mensen verdronken of werden dakloos en hele dorpen verdwenen onder water. Ook ontelbare dieren verdronken: de Sint Elisabethsvloed geldt één van de ergere gebeurtenissen uit onze Vaderlandse geschiedenis. Aangezien 19 november destijds de naamdag was van de heilige Elisabeth van Thüringen, werd de overstroming naar deze heilige vernoemd: Sint-Elisabethsvloed. Tegenwoordig valt de naamdag van deze heilige op 17 november.

De Sint Elisabethsvloed van 600 jaar geleden is nog steeds een van de meest aansprekende overstromingen van de Middeleeuwen. In de Zuid-Hollandse Grote Waard liepen achtentwintig dorpen, waaronder Almsvoet, Houweninge en Cruyskerke onder water. Dat de impact van de vloed in het achterland van Dordrecht zo groot was, dat was mede het gevolg van veenafgravingen waardoor de dijken verzakten. Bij eerdere overstromingen en dreigingen waren er wel reparaties uitgevoerd maar deze bleken niet bestand tegen zware storm.

Tientallen jaren bestond het landschap in de Grote Waard na de dijkdoorbraken uit resten van de dijken en oeverwallen en van dorpen op terpen die bij laag water zichtbaar waren. Ook bomen staken boven het water uit. Het water vormde kreken en killen die door de getijdenwisselingen slikken of zandbanken opwierpen welke aangroeiden tot met riet en biezen begroeide schorren. Het natte gebied werd aanvankelijk door de omgeving de Verdronken Waard en het het Bergse Veld genoemd.

Steurgat

In de ontstane kreken werd op zalm gevist en het riet en de wilgen op de schorren werden geoogst door rietdekkers en biezenvlechters. Waardoor na een aantal jaar de naam Biesbosch is ontstaan. Pontje Steur vaart langs de rand van de Biesbosch, over het Steurgat. Een steur is een grote vis met naar verluidt een prehistorisch uiterlijk. Een volwassen steur kan zo’n twee meter lang zijn, maar ook beduidend groter. Of er vandaag de dag nog steuren zwemmen in de Biesbosch, die vraag laten we maar in het midden. In elk geval is de steur een beschermde diersoort. Die ongetwijfeld voorgekomen is in het Steurgat. Dus mocht u er één zien …

Naschrift

Bijzonder dat dit artikel bij het schrijven ervan voor vandaag, 17 juli 2021 in de planning stond om te publiceren. We konden niet weten dat zich deze dagen een catastrofe zou voltrekken waarbij de rivieren de Maas en de Ruhr buiten de oevers zouden treden met meer dan honderd mensenlevens te betreuren en nog een veelvoud aantal vermisten. Waarbij ook de dieren hebben te lijden en duizenden woningen onder water gelopen en beschadigd. De Nederlandse overheid heeft de catastrofe inmiddels gekwalificeerd als een ramp.

Hoofdstuk 6. Vaarregels Afdeling IV.

Veerponten Artikel 6.23. Vaarregels voor veerponten

1. Een veerpont mag slechts vertrekken, keren of het vaarwater oversteken, nadat hij zich er van heeft vergewist dat dit zonder gevaar kan geschieden.

2. Een veerpont mag bij vertrek, keren of oversteken van het vaarwater medewerking verlangen van een groot schip.

3. Een klein schip moet voorrang verlenen aan een vertrekkende, kerende of overstekende veerpont.

Dit bericht heeft één reactie

  1. Gerrie

    Wat een lief scheepje zo te zien.
    Kan mij voorstellen dat het een leuk werk is voor vrijwilligers.

Geef een antwoord