Hooge Zwaluwe

Hooge Zwaluwe

Het ‘Leeuweveerke’ waar we eerder over schreven vaart vanaf Lage Zwaluwe over de Amer naar de Brabantse Biesbosch. Lage Zwaluwe ligt dus aan de Amer, eigenlijk de benedenloop van de Maas dat via de Bergse Maas de Amer instroomt richting het Hollands Diep. Maar landinwaarts ten zuiden van de Amer vinden we Hooge Zwaluwe. Wanneer we het dorp inrijden tref je midden in het groen een kademuur, een keersluis en een haven met dukdalven. Tijdens onze wandeling van vandaag liepen we zelfs langs de Zeedijk. En treffen kreken aan met het karakter van de Biesbosch. Vanwaar deze oude sporen in het groene landschap?

Haven Hooge Zwaluwe

We gaan eeuwen terug in de tijd. In het jaar 1421 wordt de omgeving van Hooge Zwaluwe getroffen door de Elizabethsvloed. Nu vertellen de geschiedenisboeken dat zich bij herhaling overstromingen hebben plaats gevonden, maar de Elizabethsvloed was de spreekwoordelijke druppel in de emmer die de dijken langs de Maas deden bezwijken. Waarop Hooge Zwaluwe aan een binnenzee kwam te liggen met eb en vloed. Twee maal daags stroomde het water de polder in en uit waardoor er kreken ontstonden zoals ook in de Biesbosch. Kreken die na verloop van tijd ook bevaarbaar werden, zodanig dat ergens in 1500 een havenkade is aangelegd, de haven van Hooge Zwaluwe. Een haven die tot halverwege de twintigste eeuw in gebruik is geweest voor de vrachtvaart en de visserij. Het in de haven aangelegde zalmschouwtje is een mooie illustratie van tijden van weleer.

Haven Hooge Zwaluwe met een Zalmschouw, het karakteristieke scheepstype van de streek.
Maïsveld tussen Hooge – en Lage Zwaluwe
Water achter de Zeedijk nabij Hooge Zwaluw

Geef een reactie