ZEEMANSCHAP

Het vakmanschap van de zeeman M/V. Het deskundig omgaan met schip, uitrusting, belading, de omgeving en invloeden. Een woord dat ook gebruikt wordt in het BinnenvaartPolitieReglement. In artikel 1.04 van het BPR staat ‘De schipper moet in het belang van de veiligheid of de goede orde van de scheepvaart, voor zover dit door de bijzondere omstandigheden waarin het schip of het samenstel zich bevindt is geboden, volgens goede zeemanschap afwijken van de bepalingen van dit reglement.’ Goed zeemanschap leert in beginsel het naleven van de regels maar gebied ook ruimte om daarvan af te wijken waar wenselijk. Tot het zeemanschap behoort het maritieme inzicht in water en wind en zon en zee. Meteorologie, astronomie, de maan, getijden en golven. Het benutten van alle middelen en mogelijkheden die de varenden ter beschikking staan. Samengevat in Goed Zeemanschap.

VAARREGLEMENTEN

Ga naar Binnenvaartpolitiereglement BPR

Ga naar Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee (INT)

NAVIGATIE

Kustnavigatie

Klik op foto

Navigeren op kompas

Klik op foto

Navigeren met sextant

Klik op foto

GPS Navigatie

Klik op foto

Koersen, loxodroom en orthodroom

Klik op afbeelding

Astronomische navigatie

Klik op afbeelding

Navigatie Formules

Klik op afbeelding

Creatief navigeren

Klik op foto
Sluit Menu