Koers berekenen

Ware Noorden en Magnetische Noorden
Magnetische Noorden en Kompasnoorden
Magnetische Noorden en Magnetische Koers
Kompasnoorden en Kompaskoers
Van kompas naar kaart en andersom

Deviatietafel

Deviatietafel, links in tabelvorm, rechts is grafiekvorm.

Grootcirkelkoers en -verheid

Navigatie Formules Cosinusregel, Verheid en Koershoek

Middagbreedte en -lengte

Breedte AW berekening met correcties

Tijdvereffening

Tijdvereffening van de Zon

Disclaimer De bovenstaande uitleg en benaderingen zijn zo betrouwbaar mogelijk uitgelegd maar geven geen garantie op een veilige navigatie ter land, ter zee of in de lucht. Het bovenstaande is uitsluitend bedoeld om het begrip van en de belangstelling voor de astronomische navigatie te verbreden.

Sluit Menu