Steur in de Biesbosch • Natuurherstel

Steur uitzetten in de Biesbosch

Het plan is dat er de komende tijd steuren uitgezet gaan worden in de Biesbosch. In 1952 zou voor de laatste maal een steur zijn gevangen, in de Merwede bij Dordrecht. Door de bevissing en de vervuiling verdween deze vis uit de Nederlandse wateren, en daarmee ook uit de Rijn. Maar door bewustwordingen natuurbeheer  is de waterkwaliteit in de binnenwateren verbeterd, en via de Haringvlietdam wordt vanwege het ‘kierbesluit’ zeewater binnen gelaten. Dat geeft kansen voor de steur. En voor verder herstel en ontwikkeling van natuurgebieden zoals de Biesbosch .

IRSTEA

Er zal vanwege dat herstel binnen afzienbare tijd steur uitgezet gaan worden in de Biesbosch: door de non-profit organisatie ARK Natuurontwikkeling Nederland en  het Wereldnatuurfonds, in samenwerking met het Franse opkweekcentrum IRSTEA (Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture )

Steurgat Brabantse Biesbosch
Het Steurgat langs de Brabantse Biesbosch

Steur ouder dan dinosaurus

Dankzij het werk van dit instituut is de Europese Atlantische steur niet uitgestorven, maar leeft er een populatie steuren in de monding in de Atlantische Oceaan van de Franse rivieren de Dordogne en de Garonne.  Nu de Haringvlietdam op een kier staat en zeewater tot op zekere hoogte de binnenwateren in kan stromen creëert dit kansen voor de steur. De samenwerking met natuurbeheerders, de beroeps- en sportvisserij zijn daarbij van levensbelang. Om ervoor te zorgen dat deze zeldzame trekvis – ouder dan de dinosaurus en zeldzamer dan de reuzenpanda – niet uitsterft, sterker nog, een leefgebied gaat vinden in de Biesbosch, in de Nederlandse rivieren en in de Rijn in Duitsland.

De Europese Atlantische Steur

De Europese Atlantische steur is de grootste vis die zou kunnen leven in de rivieren. Steuren kunnen 3,5 meter lang worden en ruim 300 kilo wegen. Duizenden jaren lang leefde de steur in de Nederlandse wateren. Maar in 1952 werd de laatste steur bij Dordrecht uit de Merwede gevangen en gedood. Van nature komen ze dus niet meer voor in de Nederlandse rivieren. De waterkwaliteit van de Rijn en andere rivieren is verbeterd dankzij bewustwording en natuurbeheer, zodanig dat er in de Biesbosch voedsel aanwezig is voor jonge steuren.

Pontje Steur
Pontje Steur bij het Steurgat

Geef een reactie