Montage NASA windmeter

Aanvankelijk zeilden wij met de windmeter gemonteerd op een steun van 150 centimeter gemonteerd aan de hekstoel. De windmeter bevond zich daarmee zo’n twee en een halve meter boven de waterlijn. Het voordeel hiervan is dat de windmeter goed bereikbaar is zonder de mastte hoeven strijken of naar de masttop te klimmen. Bijvoorbeeld bij een storing of het verwijderen van spinnenwebben. Een ander voordeel is het achterwege kunnen laten van bekabeling door de mast en de dekdoorvoer. KISS ofwel Keep It Smart & Simpel. Het nadeel kan zijn dat de windmeter zich in de luwte of wervelingen bevindt van met name mast en zeilen. In de praktijk ondervonden wij ‘toerzeilers’ hier geen nadelige effecten bij. Zowel stilliggend als onder zeil onder verschillende windhoeken geeft de windmeter een stabiele indicatie.

NASA Marine windmeter
De mastunit van de NASA windmeter gemonteerd op een steun aan de hekstoel

Windmeter aan de masttop

De mast en kabeldoorvoer nauwkeurig bekijkend zijn er mogelijkheden om bedrading van de windmeter door de mast te voeren. Maar met de montage volgens de handleiding van NASA Marine zijn wij minder content, vanwege de vier boor- en schroefgaten in de aluminium mast. Nu bevindt zich aan de masttop al een steun voor de VHF antenne. Waarvoor in het verleden ook al schroefgaten voor zijn aangebracht in het aluminium van de mast. Het plan ontvouwt zich om de windgever aan de steun van de VHF antenne te gaan monteren.

NASA Windmeter
Van origine wordt maststeun van de NASA Windmeter wordt met vier kunststof blokjes tegen de mast gemonteerd en vastgezet met zelftappende schroeven

Demontabel en geïsoleerd

De antenne-steun bestaat uit een metalen strip, horizontaal en daarmee haaks op de mast, diagonaal ondersteund door een twee metalen strip. Het idee is om de twee kunststof blokjes opmeet horizontale strip te bevestigen met een klemverbinding, bestaande uit twee RVS plaatjes met boorgaten. Tussen het RVS en het metaal van de steun van de antenne brengen we isolerend materiaal aan om corrosie te voorkomen. Waarbij gezegd dat het materiaal van de antenne-steun niet helemaal duidelijk is, het lijkt te gaan om een aluminium-legering.

NASA windmeter
Bevestiging van de uithouder voor NASA windmeter door middel van twee RVS klemplaten

Uithouder aanpassen

De uithouder van de windmeter vraagt wel aanpassing. Deze maakt in twee bochten van 45° een hoek van 90°. Maar de gemaakte RVS klemplaten zullen horizontaal bevestigd gaan worden op de antenne-steun. Het uiteinde van de houder vraagt dus om 90° in een andere richting geplaatst te worden om bruikbaar te zijn. De binnendiameter van de uithouder bedraagt 9 millimeter. We zullen de uithouder recht doormidden zagen. Dan een aluminium buisje van 9 millimeter diameter in de doorgezaagde uithouder drukken en verlijmen met epoxy, maar 180° verdraaid ten opzichte van de oorspronkelijke stand. Waarmee het uiteinde waarop de windmeter gemonteerd wordt in een horizontaal vlak komt te liggen.

Uithouder NASA windmeter
Uithouder NASA windmeter waarvan het uiteinde 90° omgezet gaat worden
Montage NASA Windmeter
De uithouder doorgezaagd, en met een inwendige aluminium buis weer verbonden in een veranderde stand, door de buis 180° te verdraaien

Voor of achter de mast

De windmeter kan daarmee voorwaarts of achterwaarts gemonteerd worden. Wind-technisch gezien zou voorwaarts gericht het voordeligst zijn: dan bevindt de windmeter zich meer in vrije wind. Maar bij het zetten van de mast met behulp van de mastenkraan op de jachthaven is de windmeter dan kwetsbaar.

Achterwaarts gericht bevind de windmeter zich minder in vrije wind. Er zouden wervelingen kunnen zijn afkomstig van de wind die zich beweegt rond de masttop en het toplicht, vooral bij aan de windse koersen. Maar de windmeter is dan wel minder kwetsbaar. Nu blijft de mogelijkheid altijd aanwezig om de windmeter voor de mast uit te laten komen. Maar eerst kiezen we ervoor om deze achterwaarts gericht te monteren. De praktijk zal het leren.

Zie ook masttop of hekstoel?

Disclaimer

Het bovenstaande is vanuit recreatieve intenties zonder winstoogmerk en zo nauwkeurig mogelijk beschreven. Garantie op goede werking en weergave apparatuur is niet aan de orde. Daarom vrijwaren wij ons van alle vormen van aansprakelijkheid bij gebruik van bovenstaande uitleg.