NASA windrichting en windsnelheid
NASA Clipper Windmeter

Vector breedte van de windvaan

De breedte van de vectoren die de windrichting ten opzichte van het vaartuig aanduiden kan worden ingesteld. Met de INC toets wordt de breedte vergroot, met de DEC toets wordt de breedte verkleind.

Model van de vectoren

Er kan een alternatieve windvaan gekozen worden door de toetsen DEC en INC samen tegelijk in te drukken. Voor terugkeer naar de standaard windvaan dienen de DEC en INC toetsen opnieuw tegelijk te worden bediend.

Aanduiding windsnelheid

De windsnelheid kan worden weergegeven in mijlen per uur (MPH), zeemijlen per uur (KTS) of in meters per seconde (m/s). Door het toetsen van de SCALE knop wordt geschakeld tussen knopen, mijlen per uur en meters per seconde. De keuze wordt altijd vastgelegd en na inschakelen wordt de instelling weer actief.

Display-verlichting

De windmeter is voorzien van verlichting van het display voor gebruik in het donker. De lichtsterkte kan met ILLUM tijdens normaal bedrijf worden bijgesteld in stappen stap van nul tot zeven. Zoals ook bij de overige instellingen wordt de gekozen waarde bewaard, ook na uitschakelen, waardoor na opnieuw inschakelen de gekozen instelling toegepast wordt.

Directe of gemiddelde windsnelheid instellen

De Engineering mode wordt geactiveerd door ILLUM tijdens inschakelen van de spanning ingedrukt te houden. Zodra de Engineering mode is geactiveerd zullen de letters ‘En’ op het display verschijnen. De gemeten windsnelheid wordt niet weergegeven in de Engineering mode maar de ingestelde optie van windsnelheid wordt linksonder aangegeven met ‘A’ voor gemiddelde- en ‘F’ voor directe snelheid.

Toets de SCALE knop om te schakelen tussen het Directe (F) en Gemiddelde (A) snelheidsdisplay. De gekozen optie wordt vastgelegd voor toekomstig gebruik. Na iedere SCALE toetsing wordt naar de andere optie overgeschakeld. Gebruik ILLUM om de Engineering-modus te verlaten.

Disclaimer

Het bovenstaande is zo nauwkeurig mogelijk beschreven maar wij geven geen garantie op een goede werking en weergave van de apparatuur. Daarom vrijwaren wij ons van alle vormen van aansprakelijkheid bij gebruik van bovenstaande uitleg.