NASA Clipper V2 windmeter

De NASA Clipper V2 windmeter geeft windsnelheid en windrichting weer op het display. Dat wil zeggen de schijnbare windrichting en relatieve windsnelheid. Gerelateerd aan vaarsnelheid en vaarrichting ten opzichte van de wind. De set bestaat uit de mastunit met een windvaan en een anemometer. De gemeten waarden kunnen worden weergegeven in meters per seconde en Zeemijlen per uur ofwel Knopen.

NASA Windmeter

NASA Windmeter
NASA windmeter: schijnbare windrichting en – windsnelheid

Display NASA Clipper

Deze windmeter meet zowel de (relatieve) windsnelheid als de (relatieve) windrichting ten opzichte van de boot, in meters per seconde, in kilometers per uur of in Knopen (Zeemijlen per uur).

NASA Clipper windmeter afleesscherm
Het display van de NASA Clipper V2 windmeter

Specificaties

Toont schijnbare windrichting en windsnelheid
Werkt op op 12 Volt gelijkspanning
Stroomgebruik 50mA + 25mA voor display verlichting
Communicatie via NMEA 0183 input sentence MWV
9 niveaus van display verlichting
Display formaat 110 x 110 mm
Inbouwdiepte achter schot 30 mm
Anemometer afmetingen 210 x 140mm

Vector breedte in het display

De breedte van de vectoren die de windrichting ten opzichte van het vaartuig aanduiden kan worden ingesteld. Met de INC toets wordt de breedte vergroot, met de DEC toets wordt de breedte verkleind.

Model van de vectoren

Er kan een alternatieve windvaan gekozen worden door de toetsen DEC en INC samen tegelijk in te drukken. Voor terugkeer naar de standaard windvaan dienen de DEC en INC toetsen opnieuw tegelijk te worden bediend.

Windsnelheid in m/sec, Knots of Mijl/uur

De windsnelheid kan worden weergegeven in mijlen per uur (MPH), zeemijlen per uur (KTS) of in meters per seconde (m/s). Door het toetsen van de SCALE knop wordt geschakeld tussen knopen, mijlen per uur en meters per seconde. De keuze wordt altijd vastgelegd en na inschakelen wordt de instelling weer actief.

Schaal van Beaufort

0 Windstil < 1 Kts
1 Zeer zwakke wind 1 – 3 Kts
2 Zwakke wind 4 – 6 Kts
3 Zeer matige wind 7 – 10 Kts
4 Matige wind 11 – 16 Kts
5 Vrij krachtige wind 17 – 21 Kts
6 Krachtige wind 22 – 27 Kts
7 Harde wind 28 – 33 Kts
8 Stormachtige wind 34 – 40 Kts
9 Storm 41 – 47 Kts
10 Zware storm 48 – 55 Kts
11 Zeer zware storm 56 – 63 Kts
12 Orkaan >63 Kts

Display-verlichting

De windmeter is voorzien van verlichting van het beeldscherm. De lichtsterkte kan met ILLUM tijdens normaal bedrijf worden bijgesteld in stappen stap van nul tot zeven. Zoals ook bij de overige instellingen wordt de gekozen waarde bewaard, ook na uitschakelen, waardoor na opnieuw inschakelen de gekozen instelling toegepast wordt.

Originele gebruiksaanwijzing

Originele handleiding NASA Marine V2 Windsystem

Disclaimer

Het bovenstaande is vanuit recreatieve intenties zonder winstoogmerk en zo nauwkeurig mogelijk beschreven. Garantie op goede werking en weergave apparatuur is niet aan de orde. Daarom vrijwaren wij ons van alle vormen van aansprakelijkheid bij gebruik van bovenstaande uitleg.