NASA Clipper V2 windmeter

Overtuigend de meest geschikte plaats voor de gever van windrichting en windsnelheid is ruim voor de top van de mast, en het liefst daarboven vrij van elementen die de windstroom kunnen beïnvloeden zoals verlichting en antennes. En vooral het effect van de zeilen, vergelijkbaar met de boeggolf stuwen ook mast en zeilen een windgolf vooruit.

Windgever aan de hekstoel

In principe is de gever van onze windmeter bedoeld voor montage nabij de top van de mast. Met bekabeling door de mast, dan met een dekdoorvoer naar onderdeks en vervolgens naar het display, de meest accurate windgegevens doorgevend. Desondanks gaan wij in dit stadium voor een andere optie, namelijk een korte mast aan het achterschip aan de hekstoel. Om meerdere redenen.

NASA Windmeter
NASA windmeter: schijnbare windrichting en – windsnelheid

Windstroom

Overtuigend de meest geschikte plaats voor de gever van windrichting en windsnelheid is ruim voor de top van de mast, en het liefst daarboven vrij van elementen die de windstroom kunnen beïnvloeden zoals verlichting en antennes. En vooral het effect van de zeilen, vergelijkbaar met de boeggolf stuwen ook mast en zeilen een windgolf vooruit. In principe is de gever van onze windmeter bedoeld voor montage nabij de top van de mast. Met bekabeling door de mast, dan met een dekdoorvoer naar onderdeks en vervolgens naar het display, de meest accurate windgegevens doorgevend. Desondanks gaan wij in dit stadium voor een andere optie, namelijk een korte mast aan het achterschip aan de hekstoel. Om praktische redenen.

Masttopunit

Een masttopunit is een gevoelig ding: dag en uur blootgesteld aan weer en wind, droge en natte en zoute lucht, een plek waar spinnen huizen en vogels insecten en soms plastic pikken. Een spinnenweb in combinatie met corrosie kan de zaak dagen stilzetten. Om te verhelpen zul je de mast in moeten of de hulp inroepen van een mastenkraan. Een ander iets is de dekdoorvoer: de bekabeling is bedoeld voor electronica, dun en kwetsbaar. Juist daar waar ander lijnwerk loopt. Daarbij is een dekdoorvoer gevoelig voor inwatering. Wij zijn gewoon om in de winter de mast van de boot af te (laten) halen. Opnieuw speelt de kwetsbaarheid een rol. Een andere optie is een draadloos systeem, dat bestaat. Maar daar los je niet alle problemen mee op. Bovendien bevindt zich dan in de top van de mast een batterij. Vroeg of laat uitgeput en aan vervanging toe.

Erik Aanderaa

Vandaar onze keuze voor een RVS steun van 150 centimeter achterop aan de hekstoel. Zodat we altijd zonder klimmen bij de windgever kunnen. Eventueel zelfs binnen kunnen opbergen wanneer we niet aan boord zijn. Dat gaat wel wat ver, maar het kan wel. Een nadeel is wel dat de windmeter zich lager boven het wateroppervlak bevindt, hoger waait de wind sneller, en in de afgebogen luchtstroom van de zeilen. Maar wij zijn toerzeilers die daar voorlopig mee kunnen leven. In navolging van Erik Aanderaa, een Noorse no nonsense zeezeiler die niet zeurt om een beetje wind maar gewoon gaat zeilen. Ook bij Erik Aanderaa een korte mast achterop zijn Contessa 35 waarmee hij weer of geen weer zeilt langs de Noorse kust, naar Jan Mayen, de Faeröers en naar IJsland. Ook bij hem de gever achter op een korte mast aan de hekstoel. Zo gaan wij het doen.

NASA windmeter aan de hekstoel

Display NASA Clipper

Deze windmeter meet zowel de (relatieve) windsnelheid als de (relatieve) windrichting ten opzichte van de boot, in meters per seconde, in kilometers per uur of in Knopen (Zeemijlen per uur).

NASA Clipper V2
NASA Clipper windmeter

Vector breedte van de windvaan

De breedte van de vectoren die de windrichting ten opzichte van het vaartuig aanduiden kan worden ingesteld. Met de INC toets wordt de breedte vergroot, met de DEC toets wordt de breedte verkleind.

Model van de vectoren

Er kan een alternatieve windvaan gekozen worden door de toetsen DEC en INC samen tegelijk in te drukken. Voor terugkeer naar de standaard windvaan dienen de DEC en INC toetsen opnieuw tegelijk te worden bediend.

Aanduiding windsnelheid

De windsnelheid kan worden weergegeven in mijlen per uur (MPH), zeemijlen per uur (KTS) of in meters per seconde (m/s). Door het toetsen van de SCALE knop wordt geschakeld tussen knopen, mijlen per uur en meters per seconde. De keuze wordt altijd vastgelegd en na inschakelen wordt de instelling weer actief.

0 Windstil < 1 Kts
1 Zeer zwakke wind 1 – 3 Kts
2 Zwakke wind 4 – 6 Kts
3 Zeer matige wind 7 – 10 Kts
4 Matige wind 11 – 16 Kts
5 Vrij krachtige wind 17 – 21 Kts
6 Krachtige wind 22 – 27 Kts
7 Harde wind 28 – 33 Kts
8 Stormachtige wind 34 – 40 Kts
9 Storm 41 – 47 Kts
10 Zware storm 48 – 55 Kts
11 Zeer zware storm 56 – 63 Kts
12 Orkaan >117 Kts

Display-verlichting

De windmeter is voorzien van verlichting van het beeldscherm. De lichtsterkte kan met ILLUM tijdens normaal bedrijf worden bijgesteld in stappen stap van nul tot zeven. Zoals ook bij de overige instellingen wordt de gekozen waarde bewaard, ook na uitschakelen, waardoor na opnieuw inschakelen de gekozen instelling toegepast wordt.

Directe of gemiddelde windsnelheid instellen

De Engineering mode wordt geactiveerd door ILLUM tijdens inschakelen van de spanning ingedrukt te houden. Zodra de Engineering mode is geactiveerd zullen de letters ‘En’ op het beeldscherm verschijnen. De gemeten windsnelheid wordt niet weergegeven in de Engineering mode maar de ingestelde optie van windsnelheid wordt linksonder aangegeven met ‘A’ voor gemiddelde- en ‘F’ voor directe snelheid.

Toets de SCALE knop om te schakelen tussen het Directe (F) en Gemiddelde (A) snelheid van de wind. De gekozen optie wordt vastgelegd. Door het indrukken van SCALE wordt naar de andere optie overgeschakeld. Gebruik ILLUM om de Engineering-modus te verlaten.

Andere NASA instrumenten

NASA Clipper Echosounder
Klik op afbeelding en ga naar NASA Echosounder
NASA kompas
Klik op afbeelding en ga naar NASA Clipper elektronisch kompas
NASA Clipper Easy Log
Klik op afbeelding en ga naar NASA Clipper Easylog


Disclaimer

Het bovenstaande is zo nauwkeurig mogelijk beschreven maar wij geven geen garantie op een goede werking en weergave van de apparatuur. Daarom vrijwaren wij ons van alle vormen van aansprakelijkheid bij gebruik van bovenstaande uitleg.