NASA Clipper Easy Log

Een gebruikelijk log werkt door de snelheid van het schip door het water te meten, bijvoorbeeld door een schoepenwieltje of een spindel onder de romp in het water. Andere vormen van snelheidsmetingen zijn het Dopplerlog dat ultrasone golven uitzend en opvangt, en het log op basis van drukmeting in een venturi-buis. Het NASA Easy Log is een dochterinstrument van de Satellietnavigator, en ontvangt de benodigde gegevens via NMEA 0183 vanuit een externe GPS.

Het Clipper EASY LOG toont snelheid, dagafstand en totale afstand op een LCD-scherm met duidelijk afleesbare cijfers. Het maakt gebruik van de RMC-zinnen afgegeven door apparatuur met een NMEA 0183 uitvoer zoals een plotter of een GPS. Als alternatief kan het easy log fungeren als dochterinstrument met behulp van zinnen VHW en VLW van een bestaand log.

NASA Clipper Easy Log
NASA Clipper Easy Log

Aansluiten op een GPS ontvanger

Verbind de zwarte draad uit het display met de min van de 12 Volt voeding. De rode draad van de display hoort aangesloten te zijn op de plus van de 12 volt voeding via een 1 Ampère zekering. De blauwe draad van de display op de plus van de NMEA uitgang (NMEA + ) van de GPS. Sluit de bruine draad van de display aan op de min NMEA uitgang (NMEA – ) van de GPS. Wanneer de GPS geen aansluiting heeft die is gemarkeerd met NMEA – , sluit dan de bruine draad ook aan op de min van de 12 volt voeding.

Snelheid over de grond

In het basisscherm wordt de snelheid over de grond weergegeven. Het basisscherm verschijnt door SPEED in te drukken. Een pijl op het scherm wijst naar rechts als de snelheid toeneemt, naar links als de snelheid afneemt. Een balk geeft aan de snelheid constant is.

Dagafstand over de grond

Door op TRIP te drukken wordt de dagafstand weergegeven sinds de laatste reset. Om de dagafstand te resetten dient de TRIP toets langer ingedrukt te worden, het display telt af van vijf naar nul. Deze handeling geen invloed heeft op de totale afstand.

Totaal over de grond

Door op TOTAL te drukken wordt de totale afstand weergegeven die is geregistreerd sinds de Easy Log is geïnstalleerd. Bij aansluiting op een GPS is het totaal bedoeld als een permanente registratie van de afgelegde afstand en kan het niet worden gereset.

Display-verlichting

Het GPS aangestuurde log is voorzien van achtergrondverlichting voor gebruik in het donker. De lichtsterkte kan met ILLUM tijdens normaal bedrijf worden bijgesteld in stappen van laag tot hoog. Zoals ook bij de overige instellingen wordt de gekozen waarde bewaard, ook na uitschakelen, waardoor na opnieuw inschakelen de gekozen instelling toegepast wordt.

Samenvatting

ILLUM = Achtergrondverlichting

SPEED = Snelheid

TRIP = Dagafstand

TOTAL = Totaal afgelegde afstand

Klik hier en ga naar de Philips MK9 GPS die het Easylog van informatie voorziet.

Andere NASA instrumenten

NASA Clipper Echosounder
Klik op afbeelding en ga naar NASA Echosounder
NASA Clipper V2
Klik op afbeelding en ga naar NASA Clipper windmeter
NASA kompas
Klik op afbeelding en ga naar NASA Clipper elektronisch kompas


Disclaimer

Het bovenstaande is zo nauwkeurig mogelijk beschreven maar wij geven geen garantie op een goede werking en weergave van de apparatuur. Daarom vrijwaren wij ons van alle vormen van aansprakelijkheid bij gebruik van bovenstaande uitleg.