Inleiding

De NASA Clipper easy log is bedoeld om te worden aangesloten op een GPS ontvanger en geeft de snelheid over de grond, de tripafstand en de totale afgelegde afstand weer. Anders dan een log met een opnemer in de romp van een vaartuig zoals een doplerlog of een sumlog wordt niet de vaart door het water maar de snelheid over de grond weergegeven. Invloeden zoals stroomrichting en stroomsnelheid worden door het GPS-log anders geïnterpreteerd.

NASA Clipper Easylog

NASA Clipper Easy log

Het Clipper EASY LOG toont snelheid, dagafstand en totale afstand op een LCD-scherm met duidelijk afleesbare cijfers. Het maakt gebruik van de RMC-zinnen afgegeven door apparatuur met een NMEA 0183 uitvoer zoals een plotter of een GPS. Als alternatief kan het easy log fungeren als dochterinstrument met behulp van zinnen VHW en VLW van een bestaand log.

Aansluiten op een GPS ontvanger

Verbind de zwarte draad uit het display met de min van de 12 Volt voeding. Sluit de rode draad van de display aan op de plus van de 12 volt voeding via een 1 Ampère zekering. Sluit de blauwe draad van de display aan op de plus NMEA uitgang (NMEA + ) van de GPS. Sluit de bruine draad van de display aan op de min NMEA uitgang (NMEA – ) van de GPS. Wanneer de GPS geen aansluiting heeft die is gemarkeerd met NMEA – , sluit dan de bruine draad ook aan op de min van de 12 volt voeding.

Snelheid

In het basisscherm wordt de snelheid over de grond weergegeven. Het basisscherm verschijnt door SPEED in te drukken. Een pijl op het scherm wijst naar rechts als de snelheid toeneemt, naar links als de snelheid afneemt. Een balk geeft aan de snelheid constant is.

Dagafstand

Door op TRIP te drukken wordt de dagafstand weergegeven sinds de laatste reset. Om de dagafstand te resetten dient de TRIP toets langer ingedrukt te worden, het display telt af van vijf naar nul. Deze handeling geen invloed heeft op de totale afstand.

Totaal

Door op TOTAL te drukken wordt de totale afstand weergegeven die is geregistreerd sinds de Easy Log is geïnstalleerd. Bij aansluiting op een GPS is het totaal bedoeld als een permanente registratie van de afgelegde afstand en kan het niet worden gereset.

Display-verlichting

Het GPS aangestuurde log is voorzien van achtergrondverlichting voor gebruik in het donker. De lichtsterkte kan met ILLUM tijdens normaal bedrijf worden bijgesteld in stappen van laag tot hoog. Zoals ook bij de overige instellingen wordt de gekozen waarde bewaard, ook na uitschakelen, waardoor na opnieuw inschakelen de gekozen instelling toegepast wordt.

Samenvatting

ILLUM = Achtergrondverlichting

SPEED = Snelheid

TRIP = Dagafstand

TOTAL = Totaal afgelegde afstand

Disclaimer

Het bovenstaande is zo nauwkeurig mogelijk beschreven maar wij geven geen garantie op een goede werking en weergave van de apparatuur. Daarom vrijwaren wij ons van alle vormen van aansprakelijkheid bij gebruik van bovenstaande uitleg.