Nasa Clipper dieptemeter ofwel echolood

Deze elektronische dieptemeter ofwel het echolood werkt op basis van ‘geluidstrillingen’ ofwel ‘geluidsgolven’ welke de ‘zender/ontvanger’, de ‘sounder’ gemonteerd tegen het vlak van het schip uitzend richting de bodem van het vaarwater. Deze ‘trillingen’ worden door de bodem van het vaarwater teruggekaatst en weer opgevangen door de ‘zender/ontvanger’, de ‘sounder’ welke of tegen of in de onderzijde van het schip kan zijn gemonteerd, of tegen de binnenzijde van de scheepsromp met een ‘medium’ bijvoorbeeld een olie die de ‘geluidsgolven’ doorgeven. Het ‘tijdverschil’ tussen ‘zenden’ en ‘ontvangen’ van een signaal zijn een maat voor de weergave van de gemeten diepte, welke langs elektronische wijze wordt berekend en getoond op het display.

De bodemgesteldheid is bij de weergave van de diepte van invloed, een harde bodem bestaande uit steen en zand geeft een duidelijker signaal af dan modder en waterplanten. Een gevoelige dieptemeter is daarbij ook in staat om een school vissen waar te nemen. Vandaar dat hetzelfde principe van het echolood wordt toegepast bij ‘visvinders’.

Bij de instelling of interpretatie van de weergave van het echolood is ook de plaats van de ‘sounder’ van belang en uitstekende delen van het schip. Stel dat de ‘sounder’ zich bevindt op een diepte van 50 centimeter in de romp, dan is de werkelijke waterdiepte (wanneer het echolood daar niet op is ingesteld) de weergave in het display met daarbij opgeteld de 50 centimeter. Onze dieptemeter kan ingesteld worden op een ‘werkelijke waterdiepte’, waarbij de diepte van de ‘sounder’ wordt verrekend.

Het kan ook zijn dat er nog uitstekende delen aan de scheepsromp zijn zoals een kiel, een roerscheg of de scheepsschroef. De dieptemeter welke wij in gebruik hebben kan ingesteld worden op deze totale diepgang, waarmee er een ‘diepte onder de kiel’ kan worden weergegeven.

Nasa Clipper dieptemeter display. Klik op afbeelding om naar getijden te gaan. 

Dieptelood

Een peillood, bestaande uit een loden gewicht, een polyester lijn met merktekens en een potje vet. Onder het peillood bevindt zich een holte waar wat vet in gedaan kan worden. Waaraan de zeeman de bodem van het water af kon lezen of ruiken. Zand, schelpen, modder of algen …

Ga naar Nasa Clipper Dieptemeter Manual
Ga naar Nasa Clipper Dieptemeter handleiding

Sluit Menu