Nasa Clipper dieptemeter ofwel echolood

Deze elektronische dieptemeter ofwel het echolood werkt op basis van ‘geluidstrillingen’ ofwel ‘geluidsgolven’ welke de ‘zender/ontvanger’, de ‘sounder’ gemonteerd tegen het vlak van het schip uitzend richting de bodem van het vaarwater. Deze ‘trillingen’ worden door de bodem van het vaarwater teruggekaatst en weer opgevangen door de ‘zender/ontvanger’, de ‘sounder’ welke of tegen of in de onderzijde van het schip kan zijn gemonteerd, of tegen de binnenzijde van de scheepsromp met een ‘medium’ bijvoorbeeld een olie die de ‘geluidsgolven’ doorgeven. Het ‘tijdverschil’ tussen ‘zenden’ en ‘ontvangen’ van een signaal zijn een maat voor de weergave van de gemeten diepte, welke langs elektronische wijze wordt berekend en getoond op het display.

De bodemgesteldheid is bij de weergave van de diepte van invloed, een harde bodem bestaande uit steen en zand geeft een duidelijker signaal af dan modder en waterplanten. Een gevoelige dieptemeter is daarbij ook in staat om een school vissen waar te nemen. Vandaar dat hetzelfde principe van het echolood wordt toegepast bij ‘visvinders’.

Bij de instelling of interpretatie van de weergave van het echolood is ook de plaats van de ‘sounder’ van belang en uitstekende delen van het schip. Stel dat de ‘sounder’ zich bevindt op een diepte van 50 centimeter in de romp, dan is de werkelijke waterdiepte (wanneer het echolood daar niet op is ingesteld) de weergave in het display met daarbij opgeteld de 50 centimeter. Onze dieptemeter kan ingesteld worden op een ‘werkelijke waterdiepte’, waarbij de diepte van de ‘sounder’ wordt verrekend.

Het kan ook zijn dat er nog uitstekende delen aan de scheepsromp zijn zoals een kiel, een roerscheg of de scheepsschroef. De dieptemeter welke wij in gebruik hebben kan ingesteld worden op deze totale diepgang, waarmee er een ‘diepte onder de kiel’ kan worden weergegeven.

Nasa Clipper dieptemeter display. Klik op afbeelding om naar getijden te gaan.

Dieptelood

Een curiositeit is het dieplood opgeborgen in een mooi houten kistje. Al met al een hele kunst om al varende de diepte te peilen, maar hoe langzamer de vaart door het water hoe meer de loodlijn recht naar beneden gaat. Aan de loodlijn zijn een aantal merktekens gemaakt in de vorm van een leren lapje met één, twee of drie gaten. Een merkteken duidt een ‘vadem’ aan wat overeenkomt met ongeveer 6 voet ofwel 1,83 meter. Ook is er een merkteken aangebracht op 1,40 meter in de vorm van een houten klosje, overeenkomstig met de diepgang van ons eigen scheepje. Zolang het houten klosje nog onder water gaat, hebben we nog water onder de kiel. Blijft het houtje boven water, zitten we inmiddels al aan de grond. Het loden gewicht is ook een aardige, onderaan het dieplood zit een uitsparing waar vet uit het busje in kan worden gedaan. Bij het ophalen van het dieplood blijft er iets van de bodem aan het vet kleven: zand, schelpen, bagger bijvoorbeeld. Wetenswaardig voor de zeeman van weleer, die ook aan de grond kon ruiken om de bodemgesteldheid onder zijn schip te bepalen. Zo deed men dat in vroeger tijd.

Een peillood, bestaande uit een loden gewicht, een polyester lijn met merktekens en een potje vet. Onder het peillood bevindt zich een holte waar wat vet in gedaan kan worden. Waaraan de zeeman de bodem van het water af kon lezen of ruiken. Zand, schelpen, modder of algen …

Ga naar Nasa Clipper Dieptemeter Manual
Ga naar Nasa Clipper Dieptemeter handleiding

6, Klik op afbeelding, IncasTec log en snelheidsmeter
Klik op afbeelding en ga naar Getijden en Stromen
Sluit Menu