Het Scheur, Maassluis

Veerpont Maassluis-Rozenburg

Veerboot Hoofd-Ingenieur Van Elzelingen varende tussen Maassluis en Rozenburg.

Veerboot Hoofd-Ingenieur Van Elzelingen voor de veerdienst Maassluis-Rozenburg, feitelijk de rivier Het Scheur overstekend. Het Scheur begint daar waar de Nieuwe – en de Oude Maas samenstromen. Dus ter hoogte van de Botlek tegenover Vlaardingen bij kilometerraai 1013. Van daar loopt Het Scheur door tot kilometerraai 1026, bij de Maeslantkering.

Scheur of Nieuwe Waterweg

Over een historisch misverstand gesproken: er wordt wel gesproken over Maassluis en Rozenburg aan de Nieuwe Waterweg. Maassluis nam het zelfs in haar logo op: ‘Eerste Stad aan de Waterweg’. Maar dat is historisch onjuist gebleken, Maassluis ligt aan Het Scheur, preciezer gezegd aan ‘t Sluise Diep, een bocht in het Scheur! Maar sinds 12 juni 2013 is Scheur weer de officiële naam van de rivier tussen Vlaardingen en de Maeslantkering, dank zij de inspanningen van Rozenburger en lid van de Historische Vereniging Maassluis Leo Boer die het misverstand bij minister Melanie Schultz van Haegen onder de aandacht heeft gebracht.

Blankenburgtunnel

De in aanbouw zijnde Blankenburgtunnel ligt dus niet onder de Nieuwe Waterweg, maar gaat onder Het Scheur door. En de veerboot Hoofd-Ingenieur Van Elzelingen stak dus Het Scheur over, net als de huidige nog in de vaart zijnde veerboten. Wat de H.I. Van Elzelingen betreft: deze werd  in 1930 gebouwd als ‘zijlader’, en in 1950 omgebouwd van stoom- naar motorschip. Toen werd ook het rijden verbreed en werd de opbouw naar het achterschip verplaatst voor een geheel vrije laadvloer.

Vage herinnering

Ergens heb ik nog een vage herinnering eens met deze veerboot mee te zijn geweest. Ik zal hooguit een jaar of vijf, zes zijn geweest, maar de zwart-geel gestreepte laadklep zie ik helder voor mij.  Het was insteken en passen en meten met de auto over de smalle klep, het dekpersoneel van de veerboot gaf aanwijzingen. Het was een warme zomerse dag en het was druk en er stond wind, dat weet ik ergens nog wel. In 1971 is de Hoofd-ingenieur Van Elzelingen vergaan op de Middellandse Zee nadat zij was verkocht aan een eigenaar in Italië.

Loodsboot Rigel aan het havenhoofd van Maassluis

Geef een antwoord