Van Wolphaartsdijk naar Zierikzee

Oosterschelde

De Oosterschelde staat aangemerkt als Nationaal Park en Natura 2000 gebied, ondanks of beter gezegd dankzij de Oosterscheldekering in open verbinding met de Noordzee. Wanneer de schuiven van deze stormvloedkering open staan welteverstaan. Twee maal per dag stroomt er 800 miljard liter zout water het Oosterscheldegebied in en weer uit. Daardoor komen bij eb, bij laag water de slikken en zandplaten droog te staan, bij vloed liggen deze onder water. Dat maakt niet alleen de natuur, maar ook het varen en zeilen  dynamisch. Wind en stroom kunnen mee of tegen zijn, of tegengesteld aan elkaar.

Oosterschelde
Zeilend over de Oosterschelde

Wind en stroom

Vandaag zijn wij van Wolphaartsdijk naar Zierikzee gezeild. Dat wil zeggen schutten door de Zandkreeksluis, daarna de Zandkreek uit en daar de zeilen gezet richting de Zeelandbrug. De wind was westelijk, de stroom was uitgaand. Dat wilde zeggen opkruisen tegen de wind in met de stroom mee. In vier slagen bereikten we de doorvaart van de Zeelandbrug, het vaste gedeelte met een doorvaarthoogte op dat moment van 15,8 meter. Daar kunnen we zeilend onderdoor.

Zeelandbrug
Zeilend richting de Zeelandbrug

Zierikzee

Alhoewel we eerst Burghsluis in gedachten hadden besloten we toch Zierikzee binnen te lopen. Inmiddels was het laag water, het opkruisen tegen de wind en de opkomende vloed in houden we voor gezien. Het was een mooie vaar- en zeildag met een windkracht 3 Beaufort en een strakblauwe hemel. Aangekomen in Zierikzee wat kleine klusjes zoals de verstaging wat strakker gezet en de watertank weer gevuld.

Zierikzee
Drijvende steigers WSV Zierikzee

Ziringus, Zierik of Zeelik

Altijd leuk om je afvoer vragen hoe een plaatsnaam is ontstaan. Zo zou er bij een vroege nederzetting iemand geweest zijn met de naam Ziringus of Zierik. Het ene verhaal vertelt dat Ziringus uit midden Europa kwam, het andere verhaal dat Zierik of Zeelik uit het hoge noorden afkomstig was, een Viking of een Inuit. Hoe dan ook, hij had zich gesetteld aan de Ee, zoals een kreek werd genoemd. Zierik had naam gemaakt, de woonplaats zich eigen gemaakt, zozeer dat gesproken ging worden over Zieriks Ee of Zeeliks Ee. Het zou halverwege de negende eeuw zijn geweest.

Drijvende steiger Zierikzee
Drijvende steiger in de haven van Zierikzee

Geef een reactie