Van Dintelsas naar Oude Tonge

Manderssluis

Bij Dinteloord lopen de Mark en de Dintel uit in het Volkerak. Voorheen was het Volkerak getijdewater in open verbinding met zee, en de Dintel een rivier met een oorsprong in het binnenland. Maar de aanleg van de Volkerak- en de Krammersluizen heeft van het Volkerak een zoetwaterbekken gemaakt, dat als waterberging gebruikt kan worden bij een overvloed aan rivierwater. In de monding van de Dintel in het Volkerak bevindt zich de Manderssluis. Bij uitzonderlijk hoog water in het Volkerak gaat de Manderssluis dicht. En bij sporen van blauwalg. 

De naam Mark is waarschijnlijk een verwijzing naar ‘merk’, ‘limiet’ of ‘grens’. De rivier de Mark ontspring in België en is in de huidige tijd in de omgeving van Hoogstraten een grensrivier. Ook de Strijbeekse Beek sluit aan bij de Mark. In de naam Strijbeek klinkt het woord ‘strijd’ mee. Het ligt dan ook op de grens van de baronie van Breda en het land van Hoogstraten. Aan de ene oever ligt België, aan de andere oever Nederland. Je kunt er altijd gedoe om hebben. Wanneer je afwatert in de beek, houden de overburen dan droge voeten? Wanneer je over de beek een brug bouwt, wie zal dat betalen? Of wanneer er over de beek heen wordt gesmokkeld? De beek begroeid raakt met waterplanten? ‘Strijdbeek’. Wat de Mark betreft: bij de plaats Standdaarbuiten gaat de Mark over in de Dintel.

Prinsenland Dinteloord
De Dintel bij Prinsenland en Dinteloord

Sectordeuren Manderssluis

De Manderssluis ligt bij Dintelsas. Een sas is een ander woord voor sluis. Dintelsas betekent dus eigenlijk Dintelsluis. De Manderssluis is vernoemd naar G.J.A. Manders, die van 1951-1966 dijkgraaf was van het heemraadschap Mark en Dintel. Een opmerkelijke gegeven is dat de Manderssluis is uitgerust met zogenoemde sectordeuren. De deurconstructie bestaat uit een kwart van een volledige cirkel. In 1966 is de sluis in gebruik genomen, niet eerder waren sectordeuren toegepast in Nederland. Het kenmerkende voor sectordeuren is dat deze bij ongelijke waterstand en bij langsstromend water gesloten en geopend kunnen worden. Anders dan bij gebruikelijke sluisdeuren in V-vorm bevinden zich in de deuren van deze sectorsluis geen schuiven. Ook zijn er geen waterdoorlaten in de schutkolk aanwezig. Bij het schutten worden de sectordeuren op een kier gezet. Ook de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg bestaat uit sectordeuren.

Manderssluis Dintelsas
De Manderssluis is uitgevoerd met sectordeuren

Lees meer bij het Brabants Historisch Informatie Centrum

Oude Tonge

Wij varen vanuit Dintelsas over het Volkerak richting het westen, richting de Krammersluizen. Vlak daarvoor lopen we Oude Tonge binnen. De Zuid Hollandse plaats die bij de watersnoodramp van 1953 bijzonder zwaar heeft geleden vanwege de dijkdoorbraken. Meer dan driehonderd overledenen, waarvan bijna honderd in één straat, de Julianastraat destijds aan de rand van het dorp. Als gevolg van een dijkdoorbraak werd deze straat met een vloedgolf getroffen. Waarom er zeeweringen zijn gekomen als de Haringvlietdam, de Grevelingendam, de Oosterscheldekering, de Volkerak- en de Krammersluizen. En als (voorlopig?) sluitstuk de Maeslantkering bij Hoek van Holland.

Oudelandsedijk Oude Tonge
Oudelandsedijk Oude Tonge
Korenmolen Oude Tonge
De korenmolen de Korenbloem aan Oudelandsedijk

Meer over molen de Korenbloem, Oude Tonge

Geef een reactie