Logboek & Scheepsjournaal

In vroeger tijd werden in het ‘logboek’ de waarden genoteerd van de gemeten vaarsnelheid. De vaarsnelheid werd gemeten met het log, van oorsprong een plankje dat aan één zijde was verzwaard met lood. Door de wijze waarop het plankje met een ‘spruit’ aan een uitlopende lijn was verbonden werd het verticaal in het water gelaten. In de uitlopende lijn waren knopen aangebracht. Het aantal getelde knopen in een bepaalde tijd was een maat voor de vaarsnelheid. Waarmee een afgelegde afstand na verloop van tijd kon worden berekend, en daarmee een waarschijnlijke positie, de ‘gis’ ofwel het ‘gegist bestek’. Na verloop van tijd werd het logboek tot het scheepsjournaal, waarin bevindingen zoals zicht, zee, wind en voorvallen tijdens de reis werden aangetekend.

Zeekaart NV Atlas

Om te raadplegen

Gegevens van de zon 2024

Scheepsweerbericht KNMI

Weerkaarten KNMI

Getijdengegevens RWS

Binnenvaart Politie Reglement 2017