Het Scheur en Blankenburg

Scheur of Nieuwe Waterweg

De gemeente Maassluis nam het in haar logo op: ‘Eerste Stad aan de Waterweg’. Maar dat is historisch onjuist gebleken. Maassluis en Rozenburg liggen niet aan de Nieuwe Waterweg, maar aan Het Scheur. Oorspronkelijk lag Maassluis aan ‘t Sluise Diep, een bocht in het Scheur. Maar sinds 12 juni 2013 is Scheur weer de officiële naam van de rivier tussen Vlaardingen en de Maeslantkering, dank zij de inspanningen van Rozenburger en lid van de Historische Vereniging Maassluis Leo Boer die het misverstand bij minister Melanie Schultz van Haegen onder de aandacht heeft gebracht.

Veerpont Maassluis-Rozenburg

Veerboot Hoofd-Ingenieur Van Elzelingen varende tussen Maassluis en Rozenburg.

Een mooie afbeelding uit de jaren zestig. Veerboot Hoofd-Ingenieur Van Elzelingen voor de veerdienst Maassluis-Rozenburg, feitelijk de rivier Het Scheur overstekend. Het Scheur begint daar waar de Nieuwe – en de Oude Maas samenstromen. Dus ter hoogte van de Botlek tegenover Vlaardingen bij kilometerraai 1013. Van daar loopt Het Scheur door tot kilometerraai 1026, bij de Maeslantkering.

Blankenburgtunnel

De in aanbouw zijnde Blankenburgtunnel ligt dus ook niet onder de Nieuwe Waterweg, maar gaat onder Het Scheur door. En de veerboot Hoofd-Ingenieur Van Elzelingen stak dus Het Scheur over, net als de huidige nog in de vaart zijnde veerboten. Wat de H.I. Van Elzelingen betreft: deze werd  in 1930 gebouwd als ‘zijlader’, en in 1950 omgebouwd van stoom- naar motorschip. Toen werd ook het rijden verbreed en werd de opbouw naar het achterschip verplaatst voor een geheel vrije laadvloer. Wat de Blankenburgtunnel betreft, deze heeft officieel ook een andere naam, namelijk de Maasdeltatunnel. Blankenburg is de naam van het dorpje dat heeft gelegen op de plek waar de nieuwe verbinding gaat aansluiten op de A15. Het dorp Blankenburg lag tegenover Zwartewaal en Heenvliet, maar verdween van de kaart in 1965 om ruimte te maken het Calandkanaal.

Vage herinnering

Ergens heb ik nog een vage herinnering eens met de oude veerboot van Maassluis- Rozenburg mee te zijn geweest. Ik zal hooguit een jaar of vijf, zes zijn geweest, maar de zwart-geel gestreepte laadklep zie ik helder voor mij.  Het was insteken en passen en meten met de auto over de smalle klep, het dekpersoneel van de veerboot gaf aanwijzingen. Het was een warme zomerse dag en het was druk en er stond wind, dat weet ik ergens nog wel. In 1971 is de Hoofd-ingenieur Van Elzelingen vergaan op de Middellandse Zee nadat zij was verkocht aan een eigenaar in Italië.

Loodsboot Rigel aan het havenhoofd van Maassluis

BRON: Blankenburg

Geef een reactie