NAVIGATIE

Plaatsbepaling met sextant bij de kustnavigatie

Freiberger sextant
Sinus, Cosinus, Tangens tabel, bruikbaar bij astronomische – en kustnavigatie.
Afstand uit hoekmeting en Dip-correctie

De tangens van een rechte hoek in een driehoek is de verhouding tussen de overstaande zijde gedeeld door de aanliggende zijde. De hoogte van een object zoals een vuurtoren of een lichtopstand kan gevonden worden in een almanak zoals de ‘Lichtenlijst’, of uit de Zeekaart. De afstand van onze eigen positie tot aan de voet van een object is een deel van onze geografische positie. Het andere deel wordt bepaald door de Kompaspeiling vanuit onze positie tot het object.

Stel, we meten met het sextant een ‘hoogte in booggraden’ van een object van 5°30’. De tangens van 5°30’ is volgens de tabel (0,078 + 0,105)/2=0,0915

TANGENS = OVERSTAANDE / AANLIGGENDE

0,0915 = 45 meter / Aanliggende zijde
Aanliggende zijde = 45 / 0,0915
Aanliggende zijde = 491,8 meter

1 Zeemijl = 1852 meter
1852 / 491,8 = 3,76
1 / 3,76 = 0,26 Zeemijl

0,26 * 60’ = 15,95’

Dip correctie (ooghoogte en kimrefractie)

5 voet / 1,5 meter correctie 2′
10 voet / 3 meter correctie 3′
15 voet / 4,5 meter correctie 4′
25 voet / 7,5 meter correctie 5′
40 voet / 12 meter correctie 6′

BRON: David Master Sextants Mark 15 Mark 25

0.7m 1.5’
0.8m 1.6’
0.9m 1.7’
1 m 1.8’
1.2m 1.9’
1.3m 2’
1.4m 2.1’
1.6m 2.2’
1.7m 2.3’
1.8m 2.4’
2m 2.5’
2.2m 2.6’
2.3m 2.7’
2.5m 2.8’
2.7m 2.9’
2.9m 3’
3.1m 3.1’
3.3m 3.2’
3.5m 3.3’
3.7m 3.4’
3.9m 3.5’
4.2m 3.6’
4.4m 3.7’
4.6m 3.8’
4.9m 3.9’
5.1m 4’
5.4m 4.1’
5.6m 4.2’

Klik op afbeelding en ga naar Geografisch coördinatenstelcel

Disclaimer De bovenstaande uitleg en benaderingen zijn zo betrouwbaar mogelijk uitgelegd maar geven geen garantie op een veilige navigatie ter land, ter zee of in de lucht of het slagen voor een examen. Het bovenstaande is uitsluitend bedoeld om het begrip van en de belangstelling voor de navigatie te verbreden.