Bootmotor • Vetus M.05

VETUS M2.05 / MITSUBISHI K2AS

De Vetus M2.05 dieselmotor is een tweecilinder viertakt dieselmotor van 7,7 Kw, gebaseerd op het Mitsubishi K2AS motorblok. Dit motorblok is ontwikkeld voor de aandrijving van kleine tractoren, pompen, compressors en generatoren. Door onder andere het weglaten van een radiateurventilator, het uitvoeren met een dieper en groter Carter, het aanbouwen van een keerkoppeling en een buitenboordwaterpomp is het industriële motorblok gemariniseerd. De Vetus M2.05 loopt op gewone diesel en wordt elektrisch gestart.

Brandstof, smeerolie, koeling, elektra

Vetus M2.05
Vetus M2.05 van 11 Pk ofwel 7,7 Kw

De voorzijde van de Vetus M2.05 met linksboven het brandstoffijnfilter, linksonder het brandstofgroffilter op de opvoerpomp met daarnaast de carterpomp met zwart glimmende pomp. Aan de voorzijde ook de buitenboord koelwaterpomp en de noodstop (zwart rubberen knop) naast de V-snaar.

Hurth keerkoppeling

Vetus M2.05
Vetus M2.05 keerkoppeling

Vetus controlepaneel

Vetus M2.05 motorpaneel
Vetus M2.05 Motorpaneel

Het motorpaneel met start -, voorgloei- en stopknop. Een toerenteller en een voltmeter. De controlelampen duidden aan het smeerolieniveau, de smeeroliedruk, de koelwatertemperatuur, de werking van de dynamo en het voorgloeien.

Technische gegevens

Vetus M2.05

Vermogen en Toerental K2AS

Koppel bij verschillende vermogens en toerentallen
VETUS M2.05
Technische gegevens VETUS M2.05

Hurth HBW50-2R keerkoppeling

De keerkoppeling is van het type Hurth HBW50-2R. Inwendig bevinden zich op de uitgaande (secundaire) as twee vrij draaiende grote tandwielen. De secundaire as drijft schroefas aan. Op de secundaire as bevinden zich twee pakketten frictieplaten. Door middel van deze frictieplaten wordt of het ene of het andere grote tandwiel gefixeerd op de secundaire as. In middenstand zijn beide pakketten frictieplaten ontkoppeld en lopen beide grote tandwielen vrij rond, evenals de schroefas.

Hurth HBW50
Hurth HBW50 keerkoppeling

Primaire en secundaire as

Op de primaire as bevinden zich twee kleine tandwielen. De primaire as wordt aangedreven door de krukas, dus door de motor. Het ene kleine tandwiel loopt direct in het tandwiel van de secundaire as, het andere kleine tandwiel drijft de secundaire as aan via een tussenwiel. De ingaande (primaire) as heeft dezelfde draairichting heeft als de krukas van de motor. De omkering van de draairichting vindt plaats door het fixeren één van de beide frictiepakketten. Aandrijving van de schroefas vindt plaats via of het kleine tandwiel direct op het grote tandwiel, of via het kleine tussentandwiel.

De vertraging van de schroefas ten opzichte van de krukas is 1:2,05 in de ‘vooruit-stand’ en 1:85 in de ‘achteruit-stand’. Hurth schrijft bij dit type keerkoppeling voor de schroefas vrij te laten lopen. Waarbij ‘bedrijfsuren’ tijdens het zeilen of op stroom geankerd of gemeerd liggende gerekend dienen te worden als motoruren voor wat betreft de keerkoppeling. De secundaire as draait immers met de schroefas mee. Wil men de schroefas stoppen, dan in stand achteruit, aldus de importeur van Hurth keerkoppelingen.

Hurth HBW50-2R
Principe o.a. Hurth HBW5-2R keerkoppeling

2-blads vaste schroef, rechtsdraaiend

2-blads vaste schroef
S-spant met lange kiel en roer aan scheg met 2-blads vaste schroef

Thermisch rendement

Gemiddeld gebruikt deze Vetus M2.05 bij wisselende belasting/toerentallen 1,5 Ltr dieselbrandstof per uur. Dieselbrandstof heeft een soortelijke massa van 0,84 kg/dm³ (1 liter). 1,5 liter * 0,84 kg/dm³ geeft een gebruik van 1,26 kg / uur. Delen we deze 1,26 kg door 3600 (60 minuten maal 60 seconden) dan komt dat op een brandstofgebruik van 0,00035 kg/seconde. Als Verbrandingswaarde van dieselbrandstof Ho wordt gegeven 42.700 kJoule/kg, er wordt per seconde 0,00035 kg * 42700 kJ = 14,945 kJ warmte aan de motor toegevoegd. Het maximale motorvermogen bedraag 7,7 kW, gemiddeld wordt het geleverde vermogen geschat 60% maakt 4,6 kW. Het geleverde gemiddelde vermogen gedeeld de toegevoerde warmte maakt 4,6/14,945 = 0,309 wat neerkomt op een Rendement van 31 %.

Rendement ηt

1,5 Liter * 0,84 kg/dm³ = 1,26 kg / uur
1,26 / 3600 = 0,00035 kg/sec
0,00035 * 42700 = 14,945 kJoule/sec
Rendement = 7,7 * 0,6 / 14,945 = 0,31
ηt = 31 %

Specifiek brandstofgebruik

De Vetus M2.05 gebuikt gemiddeld 1,26 kG brandstof per uur bij een beschikbaar vermogen van 7,7 kW. Gerekend met een stookwaarde van 42700 kJ/kG volgt daaruit:

be = B / Pe

Specifiek brandstofgebruik in gram/uur

be = 1260 gram / 7,7 kW
be = 163,64 gram/kWh

De Vetus M2.05 gebruikt gemiddeld 1,5 Liter brandstof per uur bij een beschikbaar vermogen van 7,7 kW.

Specifiek brandstofgebruik in milliliter/uur

be = 1500 cc / 7,7 kW
be = 194,8 cc/kWh

Johnson koelwaterpomp F4B-9

De Vetus M2.05 heeft twee koelwaterpompen, de ene is een waaierpomp welke wordt aangedreven door een V-snaar, deze laat de koelvloeistof in een gesloten systeem circuleren door de motor en door de warmtewisselaar. De andere is een Johnson impellerpomp aangedreven door een aandrijfas vanuit het motorblok, deze zuiger buitenboordwater aan om deze eerst als koelwater door de warmtewisselaar te voeren, en daarna door de natte uitlaat weer overboord.

Johnson Impellerpomp
Johnson Impellerpomp

Gloeipluggen NGK6528Y-114T

Voor de de koude start bevinden zich in de cilinderkop  de gloeipluggen welke door middel van elektrische stroom uit de startaccu gedurende een paar tellen voor te verwarmen. De warme motor start zonder voorgloeien, maar de koude motor heeft het voorgloeien nodig. De twe gloeipluggen bevinden zich in de cilinderkop en steken met het verhitte deel in de voorkamer waarin ook de brandstof wordt gespoten. De roodgloeiende gloeipluggen ook wel gloeistiften genoemd helpen om de brandstof te ontsteken. Wanneer de motor eenmaal loopt op dieselbrandstof wordt de ontstekingstemperatuur tijdens de compressieslag bereikt door de samenpersing van de Verbrandingslucht.

NGK 6528Y-114T Gloeipluggen
Gloeistiften Vetus M2.05
NGK 6528Y-114T gloeistiften, klik op afbeelding voor meer informatie

Modificatie Voorgloeien

Gebleken is dat het ‘Voorgloeien over het bedieningspaneel’ niet volledig werkt. Om een zo storingsvrij mogelijk systeem aan te leggen met zo weinig mogelijk onderbrekingen is er daarom een nieuwe kabel gelegd. Door middel van een extra drukknop (A) bij de hoofdschakelaar (Q) worden nu via het bijgeplaatste relais (B) de gloeipluggen (Y) via een toegevoegde stroomdraad bekrachtigd (zie het elektrisch schema links onder).

Elektrisch schema

A. Drukknop motor voorgloeien
B. Relais motor voorgloeien
C. Relais
D. Drukknop motor stoppen
E. Drukknop motor voorgloeien
F. Drukknop motor starten
G. Akoestisch alarm
H. Buitenboordwatertemperatuur alarm
J. Smeeroliedruk alarm
K. Koelwatertemperatuur alarm
L. Signalering laadstroom dynamo
M. Controlelamp voorgloeien
O. Toerenteller
P. Startaccu
Q. Hoofdschakelaar
R. Startmotor
S. Stop-solenoïde
T. Dynamo
U. Smeeroliedruk schakelaar
V. Temperatuur buitenboordwater schakelaar
W. Temperatuur koelwater schakelaar
Z. Smeltzekering

Elektrisch schema motorpaneel

Elektra Vetus M2.05 schakelpaneel

Elektrisch schema dieselmotor

Elektra Vetus M2.05 met aanpassing voor voorgloeien buiten het motorpaneel om

Kleuren bedrading

1. Wit (+ naar knoppen Stop D, Voorgloeien E,  Start F)
2. Rood (+ van knop Stop D naar stop-solenoïde)
3. Blauw (+ van knop Voorgloeien E naar relais)
4. geel (+ van knop Starten F naar start-solenoïde/startmotor)
5. Zwart (- van controlelampje M naar aarde)
6. Grijs ( – van controlelampje J naar smeeroliedrukschakelaar U)
7. Bruin (- van controlelampje K naar buitenboordkoelwater temperatuurschakelaar V)
8. Groen (signaaldraad dynamo naar controlelampje L)
9. Oranje (+ van gloeipluggen naar controlelampje M)
10. Wit (signaaldraad van dynamo naar toerenteller)
11. Paars (- van controlelampje H naar circulatiekoelwater temperatuurschakelaar W)
12. Transparant (+ naar controlelampjes H, J, K, L)

Dynamo 40 Ampère

Dynamo Vetus M2.05
De nieuwe dynamo geplaatst op de Vetus M2.05 met gelijk een nieuwe V-snaar. Klik op afbeelding

Ga naar Vetus M2.05 Handleiding

Disclaimer

De bovenstaande gegevens zijn zo helder mogelijk weergegeven en geschreven vanuit recreatief oogpunt zonder winstoogmerk. Aan de beschrijvingen kunnen geen garantie worden ontleend, het zijn handreikingen te gebruiken op eigen risico waarvoor wij niet aansprakelijkheid zijn mochten er schade, slijtage of persoonlijk letsel ontstaan.

Geef een reactie