NASA V2 windmeter • Handleiding

NASA Clipper V2 windmeter

De NASA Clipper V2 windmeter geplaatst aan boord van een schip meet de relatieve windsnelheid en schijnbare windrichting. De set bestaat uit de mastunit met een windvaan en een anemometer. De gemeten waarden kunnen worden afgelezen op een display: een digitaal scherm waarop windrichting en windsnelheid op afgelezen kan worden.

Mastunit

NASA Windmeter
NASA windmeter: schijnbare windrichting en – windsnelheid
NASA windmeter
De mastunit van de NASA windmeter gemonteerd op een steun aan de hekstoel.

Display NASA Clipper

Deze windmeter meet zowel de (relatieve) windsnelheid als de (relatieve) windrichting ten opzichte van de boot, in meters per seconde, in kilometers per uur of in Knopen (Zeemijlen per uur).

Display NASA Clipper V2 windmeter
Display NASA Clipper V2 windmeter met aanduiding van schijnbare windrichting en windsnelheid in m/sec en Knots

Specificaties

Toont schijnbare windrichting en windsnelheid
Werkt op op 12 Volt gelijkspanning
Stroomgebruik 50mA + 25mA voor display verlichting
Communicatie via NMEA 0183 input sentence MWV
9 niveaus van display verlichting
Display formaat 110 x 110 mm
Inbouwdiepte achter schot 30 mm
Anemometer afmetingen 210 x 140mm

Vector breedte van de windvaan

De breedte van de vectoren die de windrichting ten opzichte van het vaartuig aanduiden kan worden ingesteld. Met de INC toets wordt de breedte vergroot, met de DEC toets wordt de breedte verkleind.

Model van de vectoren

Er kan een alternatieve windvaan gekozen worden door de toetsen DEC en INC samen tegelijk in te drukken. Voor terugkeer naar de standaard windvaan dienen de DEC en INC toetsen opnieuw tegelijk te worden bediend.

Aanduiding windsnelheid

De windsnelheid kan worden weergegeven in mijlen per uur (MPH), zeemijlen per uur (KTS) of in meters per seconde (m/s). Door het toetsen van de SCALE knop wordt geschakeld tussen knopen, mijlen per uur en meters per seconde. De keuze wordt altijd vastgelegd en na inschakelen wordt de instelling weer actief.

Schaal van Beaufort

0 Windstil < 1 Kts
1 Zeer zwakke wind 1 – 3 Kts
2 Zwakke wind 4 – 6 Kts
3 Zeer matige wind 7 – 10 Kts
4 Matige wind 11 – 16 Kts
5 Vrij krachtige wind 17 – 21 Kts
6 Krachtige wind 22 – 27 Kts
7 Harde wind 28 – 33 Kts
8 Stormachtige wind 34 – 40 Kts
9 Storm 41 – 47 Kts
10 Zware storm 48 – 55 Kts
11 Zeer zware storm 56 – 63 Kts
12 Orkaan >63 Kts

Display-verlichting

De windmeter is voorzien van verlichting van het beeldscherm. De lichtsterkte kan met ILLUM tijdens normaal bedrijf worden bijgesteld in stappen stap van nul tot zeven. Zoals ook bij de overige instellingen wordt de gekozen waarde bewaard, ook na uitschakelen, waardoor na opnieuw inschakelen de gekozen instelling toegepast wordt.

Directe of gemiddelde windsnelheid instellen

De Engineering mode wordt geactiveerd door ILLUM tijdens inschakelen van de spanning ingedrukt te houden. Zodra de Engineering mode is geactiveerd zullen de letters ‘En’ op het beeldscherm verschijnen. De gemeten windsnelheid wordt niet weergegeven in de Engineering mode maar de ingestelde optie van windsnelheid wordt linksonder aangegeven met ‘A’ voor gemiddelde- en ‘F’ voor directe snelheid.

Toets de SCALE knop om te schakelen tussen het Directe (F) en Gemiddelde (A) snelheid van de wind. De gekozen optie wordt vastgelegd. Door het indrukken van SCALE wordt naar de andere optie overgeschakeld. Gebruik ILLUM om de Engineering-modus te verlaten.

Bruikbare verwijzingen:

Originele handleiding NASA Marine V2 Windsystem

NASA Clipper Echosounder

NASA Clipper Elektronisch kompas

NASA Clipper Easylog

Disclaimer

Het bovenstaande is vanuit recreatieve intenties zonder winstoogmerk en zo nauwkeurig mogelijk beschreven. Garantie op goede werking en weergave apparatuur is niet aan de orde. Daarom vrijwaren wij ons van alle vormen van aansprakelijkheid bij gebruik van bovenstaande uitleg.

Geef een reactie