Global Positioning System

Het Global Positioning System bestaat uit een netwerk van grondstations, satellieten en ontvangers en is van oorsprong een Amerikaans militair systeem, dat ook toegankelijk is voor civiel gebruik. GPS is daarbij niet het enige navigatiesysteem dat gebruikt maakt van satellieten, Europa werkt aan een vergelijkbaar systeem met de naam Galileo en Rusland bedient zich van GLONASS.

Satellieten, grondstations en ontvangers

Deze vergelijkbare plaatsbepalingsystemen zijn opgebouwd uit de volgende elementen: op strategische locaties op aarde grondstations, op een hoogte van 20.0000 kilometer boven de aarde een 30 tal satellieten, en de ontelbare hoeveelheid ontvangers bij gebruikers.

GPS-signalen

De satellieten in de ruimte zijn voorzien van een uiterst nauwkeurige atoomklok. De satellieten zenden een GPS-signaal uit dat verwerkt wordt door GPS-ontvangers. Het GPS-signaal bestaat uit een ‘verzendtijd-codering’ en informatie van de betreffende satelliet. Boven vrijwel ieder gebied op hetbaardoppervlak zijn voor een GPS-ontvanger minstens drie satellieten ontvangbaar. Wanneer GPS-apparatuur minstens hetbsignaal van twee GPS-satellieten ontvangt is deze in staat een geografische positie te berekenen aan de hand van ontvangen ‘verzendtijd-coderingen’ en de ‘ontvangsttijd’. De tijdverschillen daartussen zijn een maat voor de berekening van de plaatsbepaling.

Correcties

Daarbij zijn ook de grondstations van belang. Ook deze ontvangen voortdurend het GPS-signaal van de satellieten. Waarbij een aantal met elkaar in verbinding staande grondstations op hun beurt de positie van GPS-satellieten in de ruimte berekenen. Naar iedere afzonderlijke GPS-satelliet stuurt het grondstation voortdurend een ‘correctie-reeks’ welke ook weer meeverzonden wordt met het door de ontvangers te verwerken GPS-signaal om te komen tot een nauwkeurige positie.

Militair systeem

Het Amerikaanse GPS-systeem is van oorsprong een militair systeem, ook gebruikt voor civiele doeleinden. Maar de nauwkeurigheid van het plaatsbepalingsysteem is daarmee ook in handen van de Amerikaanse defensie. Bij spanningen in de wereld kan de Amerikaanse defensie de nauwkeurigheid van het systeem verminderen door beïnvloeding van de GPS-signalen, uitsluitend te corrigeren door militaire GPS-ontvangers. Omwille van onafhankelijkheid bouwt Europa dan ook aan een eigen systeem met de naam Galileo, dat rond 2020 in werking wordt gesteld. En waarbij speciale ‘Galileo-apparatuur’ nodig is om daarvan gebruik te maken.

Philips MK9 GPS navigator met weergave van de berekende koers en afstand tot waypoints en de actuele koers en snelheid over de grond. Andere mogelijke weergaven zijn onder andere verwachte tijd van aankomst en nog te varen tijd.
Sluit Menu