GETIJDE IN DE NOORDZEE

Eb en vloed als gevolg van de getijdegolf wordt veroorzaakt door de aantrekkingskrachten die de zon en de maan uitoefenen op de watermassa’s van de aarde. De zich verplaatsende watermassa’s stromen om en tussen de continenten van de aarde heen. Alleen in de zuidelijke oceaan rond Antarctica beweegt de getijdegolf zich vrij met de zon en de maan mee.

Wanneer deze tweemaal daags watergolf de opening van de zuidelijke Atlantische Oceaan tussen Zuid-Amerika en Afrika passeert loopt deze verhoging, deze watergolf de Atlantische Oceaan in, richting de Noordelijke Atlantische Oceaan. Aangekomen bij West-Europa buigt deze zich om Engeland en Schotland heen de Noordzee in, om ook daar een getijdegolf te creëren. Een ander deel van de Atlantische getijdegolf dringt zich Het Kanaal in om via het Nauw van Calais de Noordzee in te stromen.

De getijdegolf in de Noordzee heeft dus een aanzienlijke weg afgelegd en een aanzienlijke leeftijd. De getijdegolf bij Brest heeft een leeftijd van ongeveer 29 uur sinds de passage bij Kaapstad vanuit de zuidelijke oceaan, aan de getijdegolf bij IJmuiden wordt een leeftijd van 52 uur meegegeven.

Amfidromische Punten in de Noordzee

Getijdegolf Noordzee

De Atlantische getijdegolven stromen dus vanuit twee zijden de Noordzee in. De ene getijdegolf vanuit het noorden om Engeland en Schotland heen afgebogen door de kust van Noorwegen. De andere getijdegolf wringt zich vanuit Het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk door het Nauw van Calais. In de Noordzee liegen drie ‘Amfidromische Punten’, plaatsen waar de de getijdegolf omheen beweegt maar waar de waterhoogte als gevolg van de getijdenbeweging niet of nauwelijks wijzigt, maar waar de watermassa’s door het ‘Coriolis-effect’ (zie bij windrichting en windkracht) een beweging maken tegen de wijzers van de klok in. Er ligt een ‘Amfidromisch punt’ in de Noordzee tussen Nederland en Engeland, het tweede ‘Amfidromisch punt’ ligt noord van Nederland voor de Deense kust, en dan ligt er nog een ‘Amfidromisch punt’ voor de kust van Zuidwest Noorwegen.

Cotidale lijnen vanuit de Amfidromische punten

Vanuit de Amfidromische punten lopen er Cotidale lijnen. Deze lijnen geven aan op welk gelijktijdige tijdstip het als gevolg van de Getijdegolf hoog water is na de intrede van de Atlantische Getijdegolf in de Noordzee, gezien in de tekening hierboven vanaf tijdstip 0.00 uur. Rondom het Amfidromische punt voor Denemarken lopen de tijdstippen van hoogwater op tot 11.00 uur bij de Duits-Deense grens. Eenzelfde tijdverloop is te zien rond het Amfidromische punt in de zuidelijke Noordzee en voor de kust van Noorwegen. De getijdenbeweging voor de Belgische en Nederlandse kust is dus voor een belangrijk deel het resultaat van de getijdegolf vanuit het Nauw van Calais maar ook van de getijdegolf vanuit de Noord-Atlantische Oceaan.